hoạt động khối chính quyền

Đảng bộ phường Ngọc Thụy với những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 11/05/2020 | 16:31  | Lượt xem: 237

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận uỷ, Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Phường Ngọc Thụy trong giai đoạn phát triển đô thị, dân số cơ học tăng nhanh, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai thực hiện; hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư; bộ mặt đô thị từng bước được phát triển theo hướng bền vững, đồng bộ. Phường đã hoàn thành sáp nhập, sắp xếp tổ dân phố và hệ thống chính trị ở tổ dân phố; sắp xếp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách phường và tổ dân phố. Thương mại dịch vụ từng bước phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dịch bệnh bùng phát và còn tiềm ẩn khôn lường. Trên địa bàn triển khai nhiều dự án lớn liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tác động đến đời sống, tâm tư của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội lần thứ XXI Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; huy động mọi nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị, khối Đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và phát triển phường Ngọc Thụy theo hướng bền vững”, bám sát 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận uỷ, Đảng bộ phường Ngọc Thụy đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ tạo nhiều chuyển biến tích cực.

BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội lần thứ XXI

Phường Ngọc Thụy với tổng diện tích lớn 888,89 ha; dân số đông, từ tháng 02/2020 được chia thành 26 tổ dân phố, đến hết tháng 4/2020 toàn phường có 37.025 nhân khẩu. Đảng bộ phường hiện có 37 chi bộ, trong đó 26 chi bộ tổ dân phố, 8 chi bộ Nhà trường, 01 chi bộ Công an và 02 chi bộ ngoài quốc doanh; với tổng số đảng viên hết tháng 4 năm 2020 là 1.738 đồng chí. Để công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy phường Ngọc Thụy đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm; tiếp tục rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Khối dân vận, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử và Đài Truyền thanh phường; điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và xây dựng, ban hành các quy trình nội bộ trong hoạt động của Đảng ủy phường. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phường đã đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ khó, phức tạp nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Phường Ngọc Thụy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực hoạt đng, công tác.

Một số hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2020:

 

Hoạt động của Đảng bộ phường

Đảng ủy chỉ đạo Đại hội MTTQ, Các đoàn thể; bầu cử TT TDP thành công tốt đẹp

Lĩnh vực phát triển kinh tế luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nên Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ bằng các Nghị quyết, kế hoạch, các giải pháp cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Chủ động đề xuất Quận và bằng nguồn vốn phường tiếp tục đầu tư nâng cấp, chỉnh trang hầu hết các tuyến đường, ngõ, ngách giao thông trên địa bàn phường tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ. Duy trì, chỉ đạo sản xuất và vận động nhân dân tự chuyển đổi, nâng tổng diện tích cây trồng đã chuyển đổi lên 81,8 ha. Công tác thu, chi ngân sách được tập trung chỉ đạo nên đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thu hàng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; tổng thu ngân sách 5 năm đạt 129.496.000.000 đồng, tăng thu trung bình hàng năm đạt 33,4%. Tổng chi ngân sách 5 năm đạt 82.253.000.000 đồng. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tăng nhanh về số lượng và đa dạng về loại hình kinh doanh. Đã thu hút 797 công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và 831 hộ kinh doanh cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh. Duy trì hoạt động chợ thương mại Ngọc Thụy, đưa vào hoạt động Chợ tổ 25 với tiêu chí “Văn minh thương mại”, hoàn thành xây dựng chợ tổ 10. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Tổ chức triển khai tuyên truyền vận động được 45/67 hộ chăn nuôi gia súc dừng chăn nuôi trong khu dân cư để chuyển sang các mô hình kinh doanh khác có hiệu quả về kinh kế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo bộ mặt đô thị từng bước khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn. Bám sát Chương trình 03 của Quận ủy về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”. Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực của địa phương và chủ động đề xuất với Quận đầu tư kết cấu hạ tầng tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác phối hợp xây dựng và quản lý theo quy hoạch được thực hiện tốt, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Quận để đề xuất giải quyết kịp thời những bất cập trong quá trình thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng được yêu cầu, hạ tầng đô thị được đầu tư theo quy hoạch, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp làm tốt việc công khai các dự án, phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, để thu hút đầu tư, triển khai các dự án góp phần tạo cảnh quan đô thị và phát triển hạ tầng đô thị. Trong 5 năm đã triển khai 15 dự án trên địa bàn phường. Đề xuất với quận đầu tư hoàn thành 5 trường học; giai đoạn 2,3 và 3,4 các doạn ngõ ngách; dự án đường 25m, 40m BT, 40 m Ngọc Thụy-Ngọc Lâm; dự án Đình, Chùa, Nhà văn hóa với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Phường đầu tư 3 dự án cải tại ngõ ngách,  cải tạo 7 Nhà văn hóa, cải tạo Trụ sở UBND và dự án xây dựng Nhà văn hóa 30+31+32 với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo khắc phục các hạn chế về quản lý đất công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; duy trì quản lý 95 thửa đất công. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề hàng năm của quận, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chuyên môn; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác, chủ động của người dân; xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án quản lý trật tự đô thị theo mô hình khoán quản. Chỉ đạo thành lập 2 tổ tuyên truyền, 01 tổ xử lý, CLB tình nguyện vì môi trường và sức khỏe cộng đồng. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố. Việc thực hiện phong trào “Hành động Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp – văn minh” đã dần đi vào nền nếp, có những chuyển biến tích cực và rõ nét. Công tác Quản lý trật tự xây dựng được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, không để phát sinh công trình vi phạm nghiêm trọng. Tổng số công trình xây dựng trong 5 năm là 2.057 công trình, trong đó 2.053/2.057 công trình xây dựng có phép và công khai giấy phép tại UBND phường và nhà văn hóa các tổ dân phố, niêm yết công khai tại công trình (đạt 99,8%). Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy được chỉ đạo xây dựng và triển khai nghiêm túc các kế hoạch hàng năm tới các lực lượng để sẵn sàng ứng phó khi có các tình huống xảy ra.

Các hoạt động phát triển văn hoá – Xã hội đã đi vào chiều sâu và tập trung hướng về các tổ dân phố; Đẩy mạnh việc đăng ký thực hiện mô hình nhà văn hóa điểm cấp quận. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm và phát triển mạnh. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được gắn với chủ đề Hội nghị đại biểu nhân dân từ phường đến tổ dân phố hàng năm để nhân dân bàn và thực hiện, qua đó ý thức người dân trong chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giao tiếp ứng xử, chấp hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nâng lên rõ rệt. Duy trì tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng xây dựng Tổ dân phố văn hóa", "Gia đình văn hóa". Hàng năm tỷ lệ đạt tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa là 78,8%, 90,4% số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hoá”, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Duy trì tốt hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ; phát huy hiệu quả hoạt động các Nhà văn hóa, đặc biệt là 11 nhà văn hóa theo mô hình điểm cấp quận. Các chế độ chính sách liên quan đến người có công, chế độ hưu trí và an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo đúng các quy định. Hàng năm đã giới thiệu và tạo việc làm cho 650 đến 750 lao động; giảm hộ hộ cận nghèo xuống còn 12 hộ (đạt 0,05%), số hộ nghèo 8 (đạt 0,03%), vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm chu đáo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được duy trì thường xuyên. Hoạt động hành nghề y dược tư nhân được quản lý chặt chẽ. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng hàng năm. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình có nhiều cố gắng. Các trường học trên địa bàn hàng năm đều đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc; 6 trường duy trì danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác khuyến học và xã hội hóa về giáo dục được thực hiện tốt. Công tác quốc phòng địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững, năm 2018 nhân dân và cán bộ phường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc.

Công tác xây dựng bộ máy điều hành của chính quyền được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường. Triển khai thực hiện tốt chủ đề "Năm kỷ cương hành chính"; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo thường xuyên từ phường đến tổ dân phố tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước đổi mới và có những chuyển biến tích cực về mọi mặt, bộ máy tổ chức luôn được kiện toàn kịp thời; trong đó tập trung đổi mới về hình thức tổ chức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước; chính vì vậy MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao được ghi nhận đánh giá cao, nhất là Đoàn thanh niên phường.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả khả quan, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” được thực hiện đồng bộ, đúng nguyên tắc, đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, thu được kết quả cao góp phần quan trọng tạo sự ổn định, phát triển, đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chú trọng về nội dung, hình thức, phương phápnâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ đảng viên tham dự học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự đạt trên 90%. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương: Đảng ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo. Chỉ đạo kịp thời công tác nhân sự của Đại hội nhiệm kỳ các đoàn thể chính trị - xã hội của phường. Chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự trước khi tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm vượt chỉ tiêu Đại hội XXI đề ra. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 5 chi bộ, kết nạp được 74 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 89,03 - 91,82%. Đảng bộ phường 2 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 3 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện bài bản, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát chuyên đề hàng năm đạt 136% so với kế hoạch. Hoạt động của Khối dân vận phường có nhiều đổi mới, thường xuyên kiện toàn các thành viên và bổ xung quy chế hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ phường tới các tổ dân phố. Chỉ đạo HĐND phường đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho Thường trực, thành viên UBND và công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường; xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác từng năm.

Những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI mà Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy đã đạt được là tiền đề quan trọng góp phần tạo động lực để Đảng bộ phường tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo./.

(Nguồn: Đảng ủy phường)