hoạt động khối chính quyền

Đoàn thanh niên phường tổ chức kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn nhận uỷ thác cho vay 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 20/05/2020 | 08:21  | Lượt xem: 144

Thực hiện Kế hoạch của BCH đoàn phường Ngọc Thụy về việc Kiểm tra hoạt động vay vốn năm 2020, từ ngày 8/5 đến 19/5/2020, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên phường Ngọc Thụy đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Long Biên tổ chức kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội 3 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của đoàn thanh niên phường.

Đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Đỗ Quyên - Chuyên viên Ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên; đồng chí Trương Phi Long - Ủy viên Ban chấp hành quận đoàn – Đảng ủy viên – Bí thư đoàn thanh niên phường.

Một số hình ảnh tại các buổi kiểm tra:

Trọng tâm của công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung: công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của Ngân hàng trong việc cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; cần tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền về trả lãi đúng kỳ hạn tránh tình trạng lãi tồn cao và nâng cao mức tiền huy động gửi tiết kiệm trong thời gian tới; chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV và việc sử dụng vốn vay của các thành viên trong tổ.

Qua kiểm tra tại các Tổ TK&VV cho thấy, 03 đồng chí Tổ trưởng tổ TK&VV đã cập nhật thông tin kịp thời và tham gia đầy đủ các buổi giao ban với ngân hàng CSXH theo định kỳ hàng tháng, công tác họp tổ được duy trì định kỳ theo quy ước của tổ, thực hiện tốt các công đoạn ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, theo dõi, quan tâm, nhắc nhở, giúp đỡ các hộ vay, không để xảy ra nợ quá hạn. Các hộ vay vốn trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về việc vay vốn: sử dụng vốn vay đúng mục đích theo đúng chương trình và đúng đối tượng; đóng lãi, gửi tiết kiệm đúng thời hạn. Tuy nhiên, Tổ TK&VV có lãi tồn tương đối cao và số tiền huy động gửi tiết kiệm còn hơi thấp; Đoàn kiểm tra yêu cầu đồng chí tổ trưởng Tổ TK&VV cụm số 2 nghiên cứu, thống nhất với các thành viên trong tổ điều chỉnh số tiền huy động tiết kiệm sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tại buổi kiểm tra, thành viên 03 tổ TK&VV cũng đề xuất tăng cường nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế tại phường và giảm lãi cho các hộ vay trong thời gian dịch bệnh Covid – 19.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Ban chấp hành đoàn thanh niên phường đã kịp thời nắm bắt nhu cầu vay vốn của đoàn viên, thanh niên  những kiến nghị đề xuất, bất cập trong việc triển khai hoạt động uỷ thác đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn.

(Nguồn: TV đoàn phường)