hoạt động khối chính quyền

Thường trực Hội đồng nhân dân phường giám sát đối với Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy về việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Ngày đăng 29/05/2020 | 09:59  | Lượt xem: 107

Chiều ngày 27/5/2020, tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân phường, Thường trực Hội đồng nhân dân phường tổ chức giám sát UBND phường kết quả thực hiện công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ IX – HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ trì hội nghị có ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn giám sát; tham gia đoàn giám sát có các ông, bà Thường trực HĐND, thành viên Ban pháp chế, Ban kinh tế- xã hội của HĐND phường. Đơn vị được giám sát có ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND, các ông bà trong thường trực UBND, cán bộ chuyên môn có liên quan. Dự hội nghị có đại diện Ban chỉ huy Công an phường; Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thụy.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Quốc Văn – Chủ tịch UBND và bà Lê Thị Bích Hoài, Phó chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ IX – HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian qua công tác giải quyết kiến nghị cử tri, kiến nghị tổ dân phố được UBND phường quan tâm chỉ đạo. Từ sau kỳ họp thứ IX – HĐND phường đến nay, UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết kiến nghị cử tri tại các đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp, phân công rõ người, rõ việc, tiến độ triển khai thực hiện và có định hướng cụ thể về biện pháp giải quyết từng công việc. Trên cơ sở báo cáo kiến nghị, phản ánh các tổ dân phố hàng tháng, UBND phường cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung giải quyết, cuối tháng đều có báo cáo kiểm đếm kết quả giải quyết đến các tổ dân phố. Việc giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ IX – HĐND phường và phản ánh hàng tháng của các tổ dân phố được lãnh đạo phường phân loại, ưu tiên những vấn đề dân sinh bức xúc, bố trí lịch tuần kiểm tra hiện trạng để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Đoàn giám sát đã tiến hành xem xét báo cáo kết quả và đưa ra ý kiến liên quan đến hiệu quả, chất lượng vấn đề giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ IX- HĐND phường về vấn đề quản lý đất công, vệ sinh môi trường, công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

Sau khi nghe các ý kiến của các ông, bà trong đoàn giám sát, ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường và các ông bà liên quan đã tiếp thu ý kiến và trả lời giải trình trực tiếp những vấn đề liên quan trong phạm vi thẩm quyền mà đoàn giám sát đưa ra tại hội nghị; những nội dung không thuộc quyền quyết định của UBND phường sẽ giao cho công chức chuyên môn tổng hợp, tham mưu và trình UBND quận giải quyết.

Thay mặt đoàn giám sát, ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận sự triển khai thực hiện nghiêm túc của UBND phường trong việc giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ IX- HĐND phường. Ông đề nghị đoàn giám sát tiếp tục nghiên cứu các ý kiến trả lời của UBND phường để bổ xung những nội dung còn chưa đạt yêu cầu; UBND phường khắc phục những tồn tại sau khi có kết luận của đoàn giám sát, tiếp tục có kế hoạch và triển khai thực hiện giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

 (Nguồn: TT HĐND)