hoạt động khối chính quyền

Hội phụ nữ quận tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh ATTP, VSMT và hoạt động quản lý, sử dụng nguồn vốn nhận uỷ thác cho vay 6 tháng đầu năm 2020 của Hội LHPN phường
Ngày đăng 07/06/2020 | 16:37  | Lượt xem: 183

Sáng ngày 04/6/2020, Hội phụ nữ quận đã tổ chức kiểm tra kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của Hội phụ nữ phường 6 tháng đầu năm 2020.

Đoàn kiểm tra có đồng chí Lưu Thị Hà – QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận; đồng chí Trần Thị Việt Hoa Phó chủ tịch Hội LHPN quận; đồng chí Nguyễn Thị Dự - Phó giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên; đồng chí Vũ Thị Nhung, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường.

Trọng tâm của công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung:

- Việc triển khai tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong cán bộ, hội viên 6 tháng đầu năm, những thuận lợi, khó khăn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của Ngân hàng trong việc cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; cần tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền về trả lãi đúng kỳ hạn tránh tình trạng lãi tồn cao và nâng cao mức tiền huy động gửi tiết kiệm trong thời gian tới; chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV và việc sử dụng vốn vay của các thành viên trong tổ.

Qua kiểm tra tại các Tổ TK&VV cho thấy cán bộ, hội viên phụ nữ phường Ngọc Thụy đã thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định, luật pháp của Nhà nước trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đặc biệt là trong đợt dịch bệnh covid-19.

Trong hoạt động vay vốn các đồng chí Tổ trưởng tổ TK&VV đã cập nhật thông tin kịp thời và tham gia đầy đủ các buổi giao ban với ngân hàng CSXH theo định kỳ hàng tháng, công tác họp tổ được duy trì định kỳ theo quy ước của tổ, thực hiện tốt các công đoạn ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, theo dõi, quan tâm, nhắc nhở, giúp đỡ các hộ vay, không để xảy ra nợ quá hạn. Các hộ vay vốn trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về việc vay vốn: sử dụng vốn vay đúng mục đích theo đúng chương trình và đúng đối tượng; đóng lãi, gửi tiết kiệm đúng thời hạn.

Thông qua hoạt động kiểm tra vay vốn, Ban chấp hành Hội LHPN quận, đã kịp thời nắm bắt nhu cầu vay vốn của  hội viên, những kiến nghị đề xuất, bất cập trong việc triển khai hoạt động uỷ thác , để từ đó sẽ đề xuất các giải pháp với Ngân hàng chính sách xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo nhu cầu việc làm, ổn định cuộc sống cho cán bộ, hội viên.

 (Nguồn: BTV Hội PN phường)