hoạt động khối chính quyền

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 16/06/2020 | 22:25  | Lượt xem: 145

Tối ngày 12 và 13/6/2020, tại 10 đơn vị bầu cử của phường Ngọc Thụy đã diễn ra hội nghị tiếp xúc với cử tri của đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ X - Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường; các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa III và cử tri của 10 đơn vị bầu cử.

Tại hội nghị tiếp xúc với cử tri ở 10 đơn vị bầu cử, các ông, bà đại biểu HĐND đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội – ANQP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ IX; thông báo về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Phần thảo luận tại các Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của các ông bà cử tri đã tập trung vào các nội dung: về công tác an sinh xã hội; trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất công; công tác VSMT; về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và một số vấn đề liên quan đến đời sống của người dân.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, các ông bà là ứng cử viên tại 10 đơn vị bầu cử đã trao đổi, làm rõ thêm nội dung trong phạm vi thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để đề nghị Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể  liên quan tiếp tục trả lời giải đáp tháo gỡ những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Một số hình ảnh TXCT tại 10 ĐVBC:

Với tinh thần dân chủ, khẩn trương và trách nhiệm cao, hội nghị tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ X – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 10 đơn vị bầu cử phường Ngọc Thụy đã hoàn thành các nội dung, chương trình hội nghị đề ra.

Theo thông báo Kỳ họp thứ X- HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến được tổ chức trong một ngày, vào khoảng từ ngày 25 đến ngày 28/6/2020 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường Ngọc Thụy.

(Nguồn : TT HĐND phường)