hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Thụy tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 18/06/2020 | 22:33  | Lượt xem: 135

Sáng ngày 18/6/2020, tại hội trường UBND phường, phường Ngọc Thụy tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 và tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Ban chỉ đạo bầu cử, các tổ công tác; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng ban công tác mặt trận của 26 tổ dân phố trên địa bàn phường; Đại diện các tổ bầu cử và các cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Lê Đăng Lễ, ĐUV, PCT UBND phường trình bày báo cáo tổng kết

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố 2017 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, cấp ủy chi bộ, cùng sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể từ phường tới tổ dân phố và sự ủng hộ của nhân dân; các ông, bà tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố với tinh thần trách nhiệm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phường giao và nghị quyết của chi bộ, phối hợp tốt với ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, tham gia các hoạt động văn hoá xã hội, chấp hành tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, công tác thu thuế, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện,...đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của phường.

Các tổ đã thực hiện tốt vai trò cánh tay nối dài của chính quyền, gần dân, sát dân, tuyên truyền chủ trương, chính sách, các quy định của địa phương trực tiếp đến người dân, đồng thời là cầu nối phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân tới chính quyền. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của phường đảm bảo về thời gian, công khai, dân chủ và hiệu quả.

Về công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022: 26/26 tổ dân phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,59%. Kết quả bầu đủ 26 đồng chí tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; trong đó, tái cử tổ trưởng dân phố là 23 đồng chí, bầu mới 3 đồng chí tổ trưởng tổ dân phố; 25/26 đồng chí tổ trưởng là Đảng viên; người trúng cử cao nhất đạt 99,61%.

Tại hội nghị tổng kết, có  03 ý kiến phát biểu tham luận, các ý kiến cơ bản đồng tình với báo cáo và bổ sung những nguyên nhân, giải pháp dẫn đến thành công mà các tổ dân phố đã đạt được trong nhiệm kỳ; đi sâu phân tích và đề xuất giải pháp về vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ và vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ý kiến tại Hội nghị

Đ/c Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường phát biểu về công tác bầu cử Tổ trưởng TDP

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Nguyễn Quốc Văn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các tổ dân phố; vai trò trách nhiệm của các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã góp phần vào kết quả chung của toàn phường. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ mới nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động của tổ dân phố; phối hợp với Ban công tác mặt trận xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể từng năm, để tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ của tổ dân phố trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng phường Ngọc Thụy ngày một văn minh, giàu đẹp.

Đ/c Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, UBND phường đã quyết định biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 và trong công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Tặng quà tri ân các ông, bà nghỉ không tham gia tổ phó tổ dân phố.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Tri ân các ông, bà nghỉ công tác