hoạt động khối chính quyền

Ban dân số - Trẻ em phường Ngọc Thụy giao ban công tác tháng 6/2020
Ngày đăng 25/06/2020 | 17:38  | Lượt xem: 79

Dự hội nghị có các Cộng tác viên Dân số, Y tế và trẻ em của các tổ dân phố. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, cán bộ dân số; đồng chí Đồng Thị Thủy, Trạm trưởng Trạm y tế phường.

Hội nghị đã nghe đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2020 về công tác Dân số, Trẻ em và hoạt động trong lĩnh vực Y tế:

Trong tháng 6/2020 các hoạt động đều đã thực hiện theo kế hoạch: tiếp tục duy trì triển khai thực hiện phần mềm Mis2013X, rà soát đối chiếu sổ A0, duy trì khám làm mẹ an toàn tại Trạm Y tế phường và tuyên truyền, tiếp thị các biện pháp tránh thai; tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích hè 2020; tổ chức khám sức khỏe cho NCT; tổ chức tốt ngày Vi chất dinh dưỡng.

Nhiệm vụ tháng 7/2020:

- Công tác Dân số: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên  theo kế hoạch. Tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản; về chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh ung thư. Tư vấn các biện pháp tránh thai tại các tổ dân phố. Vận động đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai. Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên và tập huấn công tác DS-KHHGĐ cho cộng tác viên mới.

Công tác trẻ em: Đẩy mạnh tuyên truyền các vấn đề về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt  là vấn đề xâm hại, lạm dụng tình dục đối với trẻ em; chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong dịp nghỉ hè (từ 15/7-15/8).

Công tác Y tế: triển khai tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tuyên truyền, vận động và giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hội nghị đã kết thúc với sự nhất trí cao.

(Nguồn: Ban DS-YT-Trẻ em phường)