hoạt động khối chính quyền

Hội CCB phường Ngọc Thụy với những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ đại hội 2017-2022
Ngày đăng 01/07/2020 | 18:14  | Lượt xem: 172

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường Ngọc Thụy đã được Hội CCB quận Long Biên, Đảng ủy, chính quyền phường ghi nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự chỉ đạo của Hội CCB quận và Đảng ủy phường, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể; trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội CCB phường Ngọc Thụy chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện các mặt công tác; luôn làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Mỗi cán bộ, hội viên Cựu chiến binh có bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của Đất nước, tham gia đấu tranh làm thất bại mội âm mưu chống Đảng, chống Nhà nước của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân vững mạnh; gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế giám sát cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội. Hội CCB đã tổ chức giám sát 8 cuộc, tham gia 3 cuộc đối thoại với Lãnh đạo Đảng, chính quyền với 36 ý kiến. Tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, chuyên đề của cấp uỷ Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Đã tham gia 114 ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy các cấp trình tác Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao.

Hội có 129 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu tham gia giữ các chức danh Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chủ yếu ở tổ dân phố, luôn phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp uỷ, tính gương mẫu của đảng viên. Chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới và các chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh, Cựu quân nhân”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng; vận động các chi hội cho hội viên vay vốn (không lãi) với tổng số tiền là 150.000.000 đồng; chân quỹ hội từng bước được nâng lên (đạt 500.000 đồng/1 hội viên). Thực hiện Đề án 03 của Thành hội về xóa nhà dột nát, Hội đã vận động ủng hộ được 86.791.000 đồng; thường xuyên hỗ trợ 3 hộ nghèo (không phải hội viên) 2.400.000 đồng/năm; phối hợp với Quận hội xóa nhà dột nát cho 2 gia đình hội viên (Hội đã tặng quà và 8.000.000 đồng tiền mặt). Các hoạt động tình nghĩa được đặc biệt quan tâm, Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh; tổ chức gặp mặt tặng quà 145 đồng chí tham gia Chiến đấu ở Campuchia với số tiền 9.580.000 đồng; gặp mặt tặng quà 315 lượt hội viên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với số tiền 18.890.000đ; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết, ốm đau 812 lượt hội viên với số tiền 102.350.000 đồng. Phối hợp tổ chức tang lễ trang trọng và phúng viếng 61 hội viên khi qua đời với số tiền 18.760.000 đồng; ngoài ra Hội vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; tham gia ủng hộ với số tiền 950.160.000 đồng; phối hợp MTTQ và các đoàn thể vận động các loại quỹ đạt 100% chỉ tiêu giao.

Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính tri – xã hội, các tổ dân phố vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố, Quận và địa phương phát động. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường; có 233 gia đình hội viên trong diện giải phóng mặt bằng đường 25m, 40m, khu giãn dân Đầm Nấm đều gương mẫu chấp hành, không phải cưỡng chế. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thực hiện văn hoá trong giao tiếp, ứng xử, kỷ cương văn minh đô thị và an toàn giao thông, chủ động phối hợp tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và Thủ đô; tổ chức giao lưu, toạ đàm, tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao....trong các dịp kỷ niệm; Hội đã thành lập đội tham gia thi Tiếng hát CCB đạt giải nhất cấp Quận và giải xuất sắc Thành phố.

Hội  phối hợp tốt với lực lượng công an, quân sự phường trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; vận động cán bộ, hội viên và  nhân dân tham gia phong trào“ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn an ninh chính trị -  trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt ở các tổ dân phố có các dự án  xây dựng (đường 25m, 40m ) ..v.v... Tổ chức thành lập 01 tổ tuyên truyền và đảm bảo phân làn “An toàn giao thông” gồm 30 đồng chí. Tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký Nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và thực hiện Nghĩa vụ quân sự hàng năm; trong 3 năm tặng quà cho 27 thanh niên nhập ngũ với số tiền 8.100.000đ.

Quan tâm thường xuyên đến tổ chức đoàn thanh niên và cùng với Đoàn Thanh niên thường xuyên giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương và trong các trường học trên địa bàn, trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại; phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hành động theo chương trình 3+ trong Tháng thanh niên; Hội đã phối hợp nói chuyện truyền thống 10 buổi cho 7.168 lượt thanh niên, học sinh.

Trước tình hình quốc tế, khu vực nhất là tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, tác động đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, hội viên và nhân dân, Hội đã chủ động làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại trong tình hình mới. 100% các chi hội trưởng, Ban chấp hành Hội CCB phường xây dựng kế hoạch rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo chủ đề hàng năm. Trong 3 năm, Hội duy trì đều đặn chế độ thông tin thời sự, đã tổ chức 12 buổi cho 8.792 lượt hội viên tham gia.

Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát triển được 290 hội viên mới nâng tổng số hội viên trong toàn hội là 1.862 đồng chí. Tham mưu cho chính quyền ra quyết định thành lập mới 03 CLB – CQN, kết nạp thêm  14 thành viên. Tỷ lệ hội viên đạt CCB gương mẫu, gia đình văn hóa hàng năm đạt 99,34%; 100% Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội CCB phường 3 năm liền được Hội CCB Long Biên khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017 nhận được Bằng khen của Thành Hội; năm 2018, 2019 nhận Bằng khen của giám đốc Công An Thành Phố Hà Nội trong phong trào bảo vệ ANTQ; Giấy khen của Quận ủy và UBND quận. Đài truyền hình Hà Nội tặng kỷ niệm chương “Vì một tương lai xanh”. Trong nửa nhiệm kỳ qua Hội CCB phường đã được Đảng ủy, chính quyền ghi nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể phường và điều quan trọng là Hội luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, sát hội viên và nhân dân, nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra; cán bộ, hội viên cố gắng vươn lên tự khẳng định vai trò, vị trí của mình, chủ động tích cực trong các hoạt động, nội bộ đoàn kết thống nhất. 

Một số hoạt động trong nửa đầu nhiệm kỳ của Hội CCB phường:

Đại hội lần thứ VII

Hội nghị tọa đàm

Gặp mặt CCB tham gia Cuộc tổng tiến công Mậu thân

Vệ sinh môi trường

Bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội

TK 5 năm phong trào CCB gương mẫu

Tọa đàm CCB-Thương bính tham gia XD Đảng-Chính quyền

Tuyên truyền và ra mắt tổ TTATGT

Thông qua những hoạt động và kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, Hội CCB phường Ngọc Thụy rút ra 5 bài học kinh nghiệm:

Một là:  Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; chủ động nắm tình hình, nhiệm vụ của địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Hai là: Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, phát huy tiềm năng và tính kế thừa của đội ngũ cán bộ từ phường đến cơ sở.

Ba là: Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, chăm lo giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế; thăm hỏi, trợ cấp hội viên khó khăn.., chu đáo tận tình khi hội viên qua đời.

Bốn là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về chi hội; phát huy tính tích cực, gương mẫu của cán bộ, hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các chi hội yếu.

Năm là: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến để nhân rộng học tập.

(Nguồn:Hội CCB phường)