hoạt động khối chính quyền

Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy thực hiện nghi Lễ chào cờ đầu tháng 7/2020
Ngày đăng 06/07/2020 | 18:49  | Lượt xem: 168

Sáng 06/7/2020, Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tháng 7.

Dự lễ chào cờ có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  cùng toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan phường; Đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan chủ lễ chào cờ.

Toàn thể cơ quan thực hiện nghi lễ chào cờ

Sau nghi lễ chào cờ, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đồng chí Chủ tịch UBND phường thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6/2020:

Đ/c Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, Chủ tịch UBND phường quán triệt nhiệm vụ tháng 7/2020

- HĐND đã chuẩn bị và tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ X và tổ chức thành công kỳ họp thứ X.

- Đã triển khai hướng dẫn các tổ dân phố kiện toàn tổ phó tổ dân phố theo quy định.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, thực hiện theo Nghị định 42 của Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do covid-19.

 Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020 đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung:

- Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

- Phối hợp trong công tác tổ chức khánh thành Chùa Bắc Biên.

- Tiếp tục Hướng dẫn các tổ dân phố kiện toàn tổ phó tổ dân phố theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND Thành phố về  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.