hoạt động khối chính quyền

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 13/07/2020 | 18:15  | Lượt xem: 136

Hội CCB phường luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra, nên 6 tháng đầu năm 2020 các hoạt động của Hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội CCB Quận Long Biên, Nghị quyết của Đảng ủy Phường Ngọc Thụy và chương trình công tác năm 2020 của Hội CCB phường, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, BCH hội căn cứ vào các chỉ tiêu thi đua được giao đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm và đã triển khai đến từng chi hội, Hội viên để tổ chức thực hiện.

Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Thường xuyên quán triệt nghị quyết của Đảng ủy đến các chi hội. Chỉ đạo các chi hội tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, tập trung vào các chi hội ở tổ dân phố có triển khai các dự án, GPMB; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chng dịch Covid-19 trong hội viên và nhân dân. Cán bộ hội viên đã tích cực tham gia ý kiến góp phần vào thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đi hội Đảng bộ phường lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác Bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Thực hiện Đề án 15 của Quận ủy, Hội đã xây dựng phương án triển khai hướng dẫn kiện toàn 14 chi hội thuộc diện sáp nhập, toàn phường từ 38 sau sáp nhập còn 26 chi hội.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện  năm “kỷ cương hành chính”, “năm trật tự và văn minh đô thị”, Hội đã chỉ đạo các chi hội tham gia lực lượng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo An toàn giao thông tại các điểm công cộng và ở các tổ dân phố. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ đề năm 2020Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh”, duy trì chăm sóc cắt tỉa cây và 02 đảo hoa trên đường đê Ngọc Thụy.

Quan tâm đến đời sống tinh thần, kinh tế của Hội viên, nắm bắt kịp thời các nguồn vốn để giúp hội viên phát triển kinh tế thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững; Phối hợp các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ các đoàn thể trong việc vận động nhân dân thực hiện văn minh đô thị. Tuyên truyền vận động hội viên và gia đình ủng hộ các loai quỹ: đền ơn đáp nghĩa, quỹ biển đảo, quỹ vì người nghèo và quỹ phòng chống Covid-19, quỹ xâm nhập mặn do Thành Hội phát động; 100% cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ với tổng số tiền là: 97.100.000đồng.

Trong các hoạt động giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xóa nghèo bền vững, Ban chấp hành hội Cựu chiến binh phường đã thực hiện tốt việc tổ chức, vận động CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phối hợp với Ngân hàng chính sách duy trì được 4 tổ vay vốn, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2020, có 119 hộ gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số vốn vay là 5,9 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 620 lao động.

Các hoạt động tình nghĩa được đặc biệt quan tâm, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, Hội đã phối hợp tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Phối hợp tổ chức tang lễ cho 13 hội viên qua đời đảm bảo trang nghiêm đúng quy định. Thăm hỏi hội viên ốm đau được 126 lượt với số tiền 19.800. 000 đồng; phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức tốt việc mừng thọ hội viên tròn 70,75,80 tuổi cho 69 hội viên với số tiền 7.420.000 đồng. Duy trì quỹ tình nghĩa ở các chi hội để cho hội viên vay phát triển kinh tế không lãi. Với chủ trương "Xóa nhà dột nát",  Hội CCB Quận đã hỗ trợ số tiền là 25 triệu đồng; Hội CCB phường đã hỗ trợ thêm và phối hợp cùng Cấp ủy chi bô, lãnh đạo tổ dân phố 31 giúp sửa chữa, nâng cấp nhà cho gia đình bà Vi Thị Dậu, hội viên chi hội 31 .

Hội  phối hợp tốt với lực lượng công an, quân sự phường trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; vận động cán bộ, hội viên và  nhân dân tham gia phong trào“ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn an ninh chính trị -  trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt ở các tổ dân phố có các dự án  xây dựng, GPMB. Tuyên truyền vận động thanh niên đăng ký Nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2020; tặng quà trị giá 1.800.000 đồng cho 09 thanh niên nhập ngũ.

Quan tâm thường xuyên đến tổ chức đoàn thanh niên và cùng với Đoàn Thanh niên thường xuyên giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương và trong các trường học trên địa bàn, trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại; phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hành động theo chương trình 3+ trong Tháng thanh niên .

Trong việc thực hiện công tác chính sách, Hội đã phối hợp và tham mưu, đề nghị làm thủ tục cho các đối tượng hưởng chế độ theo quyết định 62 của thủ tướng Chính Phủ. Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các Câu lạc bộ Cựu quân nhân, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phòng chống suy thoái  về tư tưởng, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; căn cứ vào hướng dẫn của Hội CCB quận, Ban chấp hành Hội đã xây dựng và triển khai việc thực hiện đến các chi hội; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện, qua đó nhận thức của cán bộ, Hội viên đã được nâng lên rõ rệt, thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ Đảng viên, hội viên. Đề xuất với Đảng ủy và phối hợp tổ chức 2 buổi cán bộ chi hội và hội viên không là đảng viên nghe thời sự về “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo các chi hội tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện 6 quy chế dân chủ gắn với thực hiện quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về tham gia giám, sát phản biện xã hội. Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 16 chi hội. Ban chấp hành Hội CCB đã xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của bộ chính trị, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, 6 tháng đầu năm kết nạp thêm 42 hội viên mới nâng tổng số hội viên trong toàn hội là 1.912 đồng chí; làm thẻ hội viên cho 60 đồng chí, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương năm 2019 cho 59 đồng chí; ủng hộ quỹ nghĩa tình theo đề án 03 được 28.930.000. Hội đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội hội CCB lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017- 2022.  

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội CCB phường Ngọc Thụy sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, sát hội viên và nhân dân, nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng ủy, chính quyền, nhân dân.

(Nguồn: Hội CCB phường)