hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị đối thoại với đại diện nhân dân về công tác cải cách hành chính năm 2020
Ngày đăng 17/07/2020 | 17:44  | Lượt xem: 82

Chiều ngày 17/7/2020, tại Hội trường UBND phường, Phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị đối thoại với đại diện nhân dân về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức cơ quan phường.

Dự Hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy;đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ; các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng các tổ chức đoàn thể, Công chức chuyên môn cơ quan phường.

Đ/c Lê Đăng Lễ báo cáo kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo đã nêu rõ: trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND phường Ngọc Thụy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của phường; duy trì và nâng cấp các ứng dụng cơ bản; triển khai ứng dụng CNTT vào họat động quản lý để thực hiện quản lý hồ sơ bằng phần mềm dùng chung 3 cấp. Thực hiện việc rà soát, niêm yết TTHC theo các Quyết định đã được công bố của Thành phố và quận; đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp, mức độ 4 với thủ tục trích lục Hộ tịch. Thực hiện niêm yết công khai 155 thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC của phường. Phường đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 gắn với cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" và công khai đúng theo các hình thức quy định. 

Kết quả  giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01/2020 đến hết 30/6/2020: Đã tiếp nhận 2201 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 2119; Hồ sơ đang trong quá trình giải quyết là 82; không có hồ sơ chậm muộn. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3,4. Tiếp nhận và giải quyết 699 hồ sơ, đã giải quyết 691 hồ sơ còn 8 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Hồ sơ thực hiện Dịch vụ công mức độ 4 trả kết quả tại nhà là 03 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ được đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.

Tại buổi đối thoại, đã có 01 ý kiến ghi nhận sự nhiệt tình, thái độ cởi mở của cán bộ bộ phận một cửa phường; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến TTHC còn đang vướng mắc như: việc làm đăng ký các thủ tục theo dịch vụ công trực tuyến khó khăn với những người lớn tuổi hoặc không am hiểu về CNTT, nhất là việc muốn thực hiện trực tuyến tại nhà...

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường tiếp thu các ý kiến phát biểu; đồng thời mong muốn trong thời gian tới UBND phường tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường, để cán bộ, công chức các bộ phận chuyên môn phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, phục vụ tốt hơn đối với các tổ chức, công dân đến giao dịch giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa phường, góp phần xây dựng chính quyền điện tử ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.