hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Thụy triển khai hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020
Ngày đăng 01/08/2020 | 10:07  | Lượt xem: 56

Sáng ngày 30/7/2020, tại Hội trường UBND phường, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện cuộc vận động và kiện toàn Ban vận động các tổ dân phố.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ; đồng chí Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường; các đồng chí trong Ban chỉ đạo; Thường trực MTTQ; trưởng các tổ chức đoàn thể; các đồng chí Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận 26 tổ dân phố trong toàn phường.

Đ/c Hoàng Đức Tùng, CCVH, triển khai hướng dẫn thực hiện CVĐ

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Đức Tùng, Công chức văn hóa phường hướng dẫn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo NĐ số 22 của Chính phủ; hướng dẫn kiện toàn Ban vận động các tổ dân phố sau sáp nhập; hướng dẫn quy trình bình xét Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa theo hướng dẫn mới của Ban chỉ đạo Cuộc vận động quận Long Biên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường đã nhấn mạnh những điểm trọng tâm và đưa ra một số giải pháp để các tổ dân phố triển khai thực hiện sát với thực tế, đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ.

Đ/c Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường phát biểu tại HN

Đ/c Lê Đăng Lễ, ĐUV, PCT UBND, Trưởng BCĐ kết luận HN

Hội nghị có 2 ý kiến đã được đồng chí Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường giải thích trực tiếp, cụ thể. Kết luận Hội nghị, đồng chí đề nghị các đồng chí Tổ trưởng, Trưởng Ban vận động tổ dân phố nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng phường Ngọc Thụy trở thành phường Văn minh, hiện đại.

(Nguồn: Ban VHTT phường)