hoạt động khối chính quyền

Giao ban công tác hòa giải quý II, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III/2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 18:16  | Lượt xem: 85

Sáng ngày 06/8/2020, tại phòng họp số 1 Trụ sở ĐU - UBND phường, Phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị giao ban công tác hòa giải quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2020.

Dự chỉ đạo đồng chí Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; Dự hội nghị có các đồng chí Tổ trưởng tổ hòa giải của 26 tổ dân phố. Chủ trì hội nghị  đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Công chức tư pháp phường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác hòa giải quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2020:

Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý II/2020, công tác hòa giải trên địa bàn phường được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường, của Chi bộ các tổ dân phố, sự phối hợp chặt chẽ của các chi hội đoàn thể và sự nhiệt tình trách nhiệm của thành viên tổ hòa giải nên đã phát hiện và hòa giải kịp thời các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, không có điểm nóng phức tạp xảy ra, tỷ lệ hòa giải thành 3/4 vụ đạt 75%. 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác hòa giải quý III/2020: Tăng cường hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, phát hiện kịp thời những mâu thuẫn mới phát sinh, nhanh chóng trao đổi với các bộ phận chuyên môn của phường để bố trí giải quyết kịp thời, nhất là những vụ việc phức tạp, tránh khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nhân dân nắm rõ quy định của pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhằm giảm thiểu những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tổ trưởng tổ hòa giải và thành viên các tổ hòa giải cần tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ do cấp trên triệu tập để nâng cao trình độ, kỹ năng hòa giải, từ đó phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành ở các Tổ dân phố đạt 90% trở lên. Cũng tại hội nghị đồng chí cán bộ Tư pháp phường đã hướng dẫn hoạt động hòa giải của các tổ dân phố năm 2020 sau sáp nhập tổ dân phố, về trình tự thủ tục kiện toàn tổ hòa giải, về chế độ, biểu mẫu thông tin, báo cáo, ghi chép và mở sổ theo dõi.

Sau khi nghe báo cáo, hội nghị đã có 4 ý kiến trao đổi về chế độ báo cáo hàng tháng, về việc mở sổ theo dõi; trao đổi về các biện pháp giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đăng Lễ, Phó chủ tịch UBND phường yêu cầu:

- Các tổ hòa giải báo cáo cấp ủy chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố, phối hợp chặt chẽ với các chi hội đoàn thể, các Trưởng Liên gia tăng cường tuyên truyền pháp luật đến từng người dân, hộ gia đình nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở.

- Kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại tổ dân phố, báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết, để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ngày càng ổn định, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của toàn thể cộng đồng.

(Nguồn Tư pháp phường)