hoạt động khối chính quyền

Đảng ủy phường Ngọc Thụy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 26/09/2020 | 23:01  | Lượt xem: 54

Sáng ngày 24/9/2020, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ; các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; Khối dân vận; Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; Trưởng các ngành đoàn thể phường; các đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Đ/C Nguyễn Viết Tấn PBTTTĐU trình báo cáo sơ kết

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát  công tác Dân vận, quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020:

Đối với hoạt động công tác kiểm tra giám sát: tiếp tục được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020 được xây dựng và triển khai tới các chi bộ kịp thời. Các nội dung kiểm tra, giám sát đều đạt và vượt số lượng theo kế hoạch năm 2020 đề ra; thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp các chi bộ kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế. Cụ thể: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra đối với 01 chi bộ; giám sát chuyên đề 3 cuộc đối với 9/6 chi bộ và 6/4 Đảng viên. UBKT Đảng ủy phường đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra đối với 06/04 chi bộ và 02 đảng viên; tiến hành 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 04/02 chi bộ, 03/01 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc cũng được thực hiện nghiêm túc: 38/38 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và Đảng viên. Đã giám sát thường xuyên đối với 128 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, chỉ thị 05-CT/TW; những điều đảng viên không được làm và thu nộp đảng phí. Giám sát chuyên đề đối với 55 đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện QCDC.

Khối vận phường và tổ dân vận các tổ dân phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, của tổ để hoạt động nên công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả cao. Công tác phối hợp giữa khối dân vận với MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được thực hiện, nắm bt kịp thời những tâm tư tình cảm của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Việc thực hiện QCDC 9 tháng đầu năm 2020 tiếp tục được Đảng uỷ, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả nhất là Sáu quy chế thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực, trong đó công tác tuyên truyền, quán triệt được đẩy mạnh. Đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, vấn đề mất dân chủ xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường đã được xây dựng cụ thể chi tiết đối với từng nội dung để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị đã có 03 ý kiến làm rõ thêm kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm nhất là về việc kiểm tra, giám sát tại các chi bộ; đưa ra những giải pháp để nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác dân vận đối với các hoạt động tại các tổ dân phố, khu dân cư.

Ý kiến tham luận tại Hội nghị

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU phường phát biều chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2020 của Đảng ủy phường Ngọc Thụy; đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, Đảng viên; làm tốt công tác dân vận, tiếp tục duy trì thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh". Yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ tiếp tục bám sát kế hoạch năm 2020 của Đảng ủy phường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện, đảm bảo toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2020 của Đảng ủy phường Ngọc đã kết thúc sau hơn 2h làm việc.

(Nguồn: UBKT ĐU)