hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2020
Ngày đăng 24/09/2020 | 08:21  | Lượt xem: 38

Sáng ngày 23/9/2020, tại phòng họp 1 UBND phường, HĐND phường Ngọc Thụy đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác qúy IV năm 2020.

Chủ trì hội nghị, ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Dự hội nghị có các ông, bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể, công chức  chuyên môn cơ quan phường và thành viên các ban của HĐND phường.

Ông Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường chủ trì Hội nghị

Hội nghị nghe báo cáo

Hội nghị đã được nghe ông Cao Hoài Thanh – Trưởng Ban kinh tế HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2020; báo cáo trả lời các kiến nghị cử tri tháng 9/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của luật; mối quan hệ của đại biểu HĐND phường với cử tri được tăng cường. Kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo chương trình đã được HĐND thông qua. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND phường được nâng lên. HĐND phường đã triển khai tốt công tác tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước, trong và sau kỳ họp thứ IX và thứ X của HĐND; Tổng hợp phản ánh  kịp thời các kiến nghị cử tri, quan tâm đôn đốc UBND phường trong công tác giải quyết và trả lời các kiến nghị cử tri. Hàng tháng thường trực HĐND phường tổ chức giao ban với các Ban của HĐND để nắm tình hình hoạt động của đại biểu, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Công tác giám sát tiếp tục được đổi mới có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên tổ chức giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ  IX, X-HĐND phường, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm, Thường trực, các Ban HĐND phường tổ chức được 08 buổi giám sát và khảo sát theo chương trình giám sát năm 2020 về các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ IX, X đối với công tác TTĐT, VSMT, ATGT vàphòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. Qua giám sát đã ra thông báo kết luận cuộc giám sát, ghi nhận những kết quả UBND phường, các đơn vị đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để khắc phục.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, thường trực HĐND phường xác định 3 nội dung trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường về chương trình giám sát năm 2020.

Thay mặt UBND phường, ông Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và cán bộ chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị tháng 9/2020 của HĐND phường và các ý kiến tại hội nghị trong phạm vi thẩm quyền.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận và ý kiến trả lời giải trình tại hội nghị, phát biểu kết luận, ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo thường trực UBND phường, cán bộ chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung xây dựng kế hoạch giải quyết các kiến nghị, phản ánh của đại biểu HĐND và cử tri, trả lời giải trình bằng văn bản các nội dung chưa giải quyết tại hội nghị giao ban. Đặc biệt quan tâm việc tổ chức tốt kỳ họp thứ XI - HĐND phường.

(Nguồn: TT HĐND phường)