hoạt động khối chính quyền

Thông báo về tiến độ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Phường.
Ngày đăng 23/05/2021 | 15:52  | Lượt xem: 89

Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu được tổ tổng hợp cập nhật liên tục theo các khung giờ quy định

*  Đến 10h00 toàn phường có 13.714 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 48,31%.

* Đến 11h00 phút toàn phường có 21.836/28.388 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 76,93%. Cụ thể:

Khu vực bỏ phiếu số 1   =   1.906/2.503 = 76,15%

Khu vực bỏ phiếu số 2   =   1.515/2.148   = 70,53%

Khu vực bỏ phiếu số 3   =   1.140/2.165   =  52,66%

Khu vực bỏ phiếu số 4   =   2.045/2.944   = 69,46%

Khu vực bỏ phiếu số 5   =   1.700/1.875   = 90,67%

Khu vực bỏ phiếu số 6   =   1.250/1.647   =  75,9%

Khu vực bỏ phiếu số 7   =      823/1.879   = 43,8%

Khu vực bỏ phiếu số 8   =   2.380/2.544   = 93,19%

Khu vực bỏ phiếu số 9   =   1.875/2.113   =  88,74%

Khu vực bỏ phiếu số 10 =   1.293/1.484   = 87,13%

Khu vực bỏ phiếu số 11 =         92/92       = 100%

Khu vực bỏ phiếu số 12 =     561/561       =  100%

Khu vực bỏ phiếu số 13 =      810/860      = 94,15%

Khu vực bỏ phiếu số 14 =   1192/1192     = 100%

Khu vực bỏ phiếu số 15 =    1600/2051    = 78,01%

Khu vực bỏ phiếu số 16 =      582/948      = 61,39%

Khu vực bỏ phiếu số 17 =    1.074/1.372  =  78,28%

BCĐ bầu cử phường Ngọc Thụy đã đề nghị các Tổ bầu cử, các đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo các Tổ dân phố vận động Đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục tham gia bầu cử để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Phường thành công tốt đẹp.