hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/05/2021 | 08:22  | Lượt xem: 84

Sáng ngày 27/5/2021, tại phòng họp số 2 UBND Phường; Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kết quả triển khai hội nghị các chi hội, đề án nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị đã nghe ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và thường vụ Hội Chữ thập đỏ về công tác chuẩn bị Đại hội.

Kết luận hội nghị đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận  Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo đối với Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường, kế hoạch tổ chức đại hội, công tác chuẩn bị cho Đại hội về hướng dẫn hội nghị các chi hội, phân bổ Đại biểu, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và đề án nhân sự Ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí chỉ đạo Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các văn bản, tài liệu để phục vụ Đại hội. Căn cứ báo cáo tổng hợp các ý kiến của các chi hội chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội; Tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội qua các thời kỳ vào các báo cáo trình Đại hội; Bám sát kế hoạch tổ chức Đại hội, xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo Điều lệ hội, phù hợp tình hình thực tế của tổ chức Hội và nhiệm vụ chính trị của Phường. Quán triệt các nội dung chuẩn bị đại hội và ý kiến phát biểu đảm bảo dân chủ, tập trung; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ giúp việc Đại hội. Đề nghị UBND phường quan tâm tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ phường nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nguồn: TV Hội CTĐ Phường)