Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

36/38 tổ dân phố phường Ngọc Thụy hoàn thành việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020
Ngày đăng 11/03/2020 | 18:32  | Lượt xem: 297

Trong các ngày từ 22/02 đến 06/3/2020, 36/38 tổ dân phố - phường Ngọc Thụy đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện gắn với thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh".

Dự hội nghị tại các tổ dân phố có ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các tổ chức đoàn thể, Ủy viên Ủy ban MTTQ; công chức chuyên môn cơ quan phường; các ông bà Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các chi hội đoàn thể, trưởng các Liên gia; các ông bà thành viên ban vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cử tri đại diện các hộ gia đình của 36 tổ dân phố dự hội nghị (Còn 2 tổ DP do tình hình dịch Covid-19 nên tạm hoãn chờ Qđ của cấp trên).

Quán triệt phương châm: Dân chủ - thiết thực – hiệu quả và tiết kiệm, tại hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019; kết quả triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đặc biệt cử tri các tổ dân phố đã tập trung bàn giải pháp thực hiện chương trình hành động, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; bàn việc thực hiện tốt chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội và 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 36/38 tổ dân phố đều thể hiện sự quyết tâm, tập trung thực hiện tốt hơn các nội dung về thực hiện nếp sống văn minh - thanh lịch; thực hiện vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đảm bảo trang trọng – lành mạnh – tiết kiệm, trong giao tiếp ứng xử tại nơi công cộng; xây dựng tổ dân phố văn hóa Xanh – Sạch – Đẹp - Văn minh. Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố đã được  đại diện cử tri tham dự hội nghị biểu quyết thông qua 100%. Tại các tổ dân phố các chi hội đoàn thể và các liên gia đã cùng ký cam kết thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 của tổ mình.

Một số hình ảnh Hội nghị ĐBND năm 2020 tại các TDP:

Hội nghị đại biểu nhân dân 36/38 tổ dân phố phường Ngọc Thụy đã thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức vào một buổi trong tháng 3/2020.