Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố 22 (mới) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 08/05/2020 | 18:33  | Lượt xem: 276

Tối ngày 06/5/2020, tại Nhà văn hóa tổ dân phố- Tổ dân phố 22 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020; hiệp thương nhân sự bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Dự chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư chi bộ; Ông Trần Văn Quang, Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố (lâm thời); Các ông bà trong cấp ủy chi bộ; Trưởng, phó các chi hội đoàn thể; Trưởng phó các liên gia và hơn 370 cử tri đại diện các hộ gia đình trong toàn tổ đến dự đông đủ.

Toàn cảnh HN (Do điều kiện NVH nhỏ nên Cử tri ngồi tập trung bên ngoài trước cửa NVH)

Nội dung thứ nhất: Thay mặt lãnh đạo Tổ dân phố, ông Trần Văn Quang, Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố báo cáo tóm tắt một số hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020. Thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố, Đề án 15 của Quận ủy Long Biên và quyết định 886 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, tổ dân phố 22 là tổ được sáp nhập từ 3 tổ là 21,22 và 24 tháng 3/2020.

Ông Trần văn Quang, Tổ trưởng dân phố trình bày báo cáo tổng kết

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch của UBND phường, 3 tổ dân phố đều tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phường giao, chính vì vậy cả 3 tổ dân phố đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, được UBND phường ghi nhận: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động luôn được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ sở hạ tầng đều thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Phương hướng  hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 được lãnh đạo tổ dân phố đặc biệt quan tâm xây dựng với các nội dung cụ thể: Tiếp tục phối hợp với Ban công tác MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở tổ dân phố triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, Quy ước, Nghị quyết hội nghị nhân dân ở tổ dân phố. Tổ chức tốt các Hội nghị nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hoá ở tổ dân phố, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Tổ chức tốt công tác bầu cử Tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Hội nghị đã có 1 ý kiến, đều cơ bản nhất trí với báo cáo tham gia vào giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2020 được giao, tham gia vào xây dựng quy ước của tổ: về Vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, về việc đóng góp và sử dụng các loại quỹ của tổ, vấn đề an ninh trật tự.

Dự, chỉ đạo, ông Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, đồng lòng quyết tâm của cán bộ và nhân dân tổ dân phố 3 tổ dân phố trước đây (nay là tổ 22) và đề nghị nhiệm kỳ 2020-2022, cán bộ và nhân dân tổ 22 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phường giao, quy ước của tổ và tổ chức tốt công tác bầu cử Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ông Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo

Ông Trần Văn Quang, Tổ trưởng dân phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ý kiến đóng góp tại hội nghị và đề nghị các trưởng Liên gia, các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận nhất trí cao, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu.

Với nội dung thứ hai: hiệp thương nhân sự bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; ông Đoàn Đình Long, trưởng ban công tác Mặt trận thông báo: các bước giới thiệu nhân sự đều thống nhất đề cử ông Trần Văn Quang để bầu làm tổ trưởng dân phố. Tại hội nghị tổng kết cũng đã thống nhất biểu quyết 100% đề cử ông Trần Văn Quang Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời nhiệm kỳ 2017-2020 để bầu tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

HN biểu quyết đề cử ông Trần Văn Quang, TT lâm thời để bầu làm TT TDP nhiệm kỳ 2020- 2022

(Nguồn: TDP 22)