Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội Phụ nữ phường chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chi hội phụ nữ tổ 32
Ngày đăng 19/03/2021 | 15:46  | Lượt xem: 174

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN quận Long Biên và Nghị quyết lãnh đạo của Hội LHPN phường Ngọc Thụy về tổ chức Hội nghị chi hội tiến tới Đại hội đại biểu Hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tối ngày 15/3/2021, Thường vụ Hội LHPN phường đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chi hội phụ nữ tổ dân phố 32 phường Ngọc Thụy.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Việt Hoa, Phó chủ tịch Hội LHPN quận; đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; cùng các đồng trong ban chấp hành Hội LHPN phường; các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng các chi hội đoàn thể của tổ dân phố 32 cùng sự có mặt của 51 chị hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 32 phường Ngọc Thụy. Đồng chí Vũ Thị Nhung, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN chủ tọa Hội nghị.

Chủ tọa Hội nghị

Đ/c Vũ Thị Nhung, ĐUV, Chủ tịch Hội PN phường điều hành Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả phong trào phụ nữ của Chi hội nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026. Chi hội PN tổ dân phố 23 hiện có 69 hội viên, trong nhiệm kỳ qua chi hội thường xuyên bám sát sự chủ đạo của Hội cấp trên, tranh thủ sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, Ban công tác mặt trận, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác Hội; tham gia các vấn đề xã hội, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, bảo vệ môi trường sống. Triển khai thực hiện các phong trào "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc", gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ quỹ do trung ương, thành phố và phường phát động, tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ...Bên cạnh đó báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo tại Hội nghị

Ý kiến tham luận

Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo

Phần tham luận có 2 ý kiến làm rõ nét thêm những kết quả đã đạt được và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị đã biểu quyết bầu cử 1 Chi hội trưởng, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị biểu quyết bầu Chi hội trưởng

Lãnh đạo quận hội, Đảng ủy, Hội PN phường chúc mừng đồng chí Chi hội trưởng mới

Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu hứa hẹn

Như vậy 28/28 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã tổ chức xong Hội nghị cho hội nhiệm kỳ 2021-2026; đây là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Hội phụ nữ phường Ngọc thụy nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nguồn-: TV Hội PN phường)