Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 22 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2021, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2024
Ngày đăng 23/03/2021 | 10:05  | Lượt xem: 153

Tối ngày 19/3/2021, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 22 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2021, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2024.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư chi bộ; Ông Trần Đức Quang, Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng chi hội chức đoàn thể; các ông bà thành viên Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2021; ông Đoàn Đình Long, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố chủ trì Hội nghị.

Ông Đoàn Đình Long, Trưởng ban CTMT tổ trình bày báo cáo tổng kết

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2021; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2024 do ông Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố trình bày; báo cáo đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2019-2021, Ban công tác Mặt trận luôn phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố 22  xây dựng quy ước cộng đồng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hiện kế hoạch phường giao; phối hợp đồng bộ nhịp nhàng với các chi hội đoàn thể, các liên gia tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp và giám sát việc bình xét gia đình văn hóa hàng năm. Tổ chức và tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ thường xuyên cũng như ủng hộ đột xuất; tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ tổ dân phố đã ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 25.885.000 đồng; quỹ “Vì người nghèo” được 21.620.000 đồng; quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 19.000.000 đồng; quỹ “Phòng, chống thiên tai” được 10.010.000 đồng; Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ; phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ…

Hàng năm Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và tham gia giám sát theo quy định; tham gia công tác hòa giải ở tổ dân phố và đã hòa giải thành 01 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác tôn giáo, tín ngưỡng…

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư chi bộ đã ghi nhận kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2021 của Ban CTMT tổ dân phố, ông đề nghị nhiệm kỳ tới Ban CTMT tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, quyết tâm xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Cầu, BTCB phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2021 của Ban CTMT tổ dân phố 22 đã kết thúc với sự đồng thuận nhất trí cao.

Sau phần đánh giá tổng kết, Hội nghị đã tiến hành hiệp thương giới thiệu 15 ông, bà tham gia Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024, đề xuất Ủy ban MTTQ phường quyết định.