Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08/KH-HĐND KH giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VII HĐND phường 11/04/2019
02/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VII HĐND phường 11/04/2019
08/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 08/04/2019
06/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 22/03/2019
02/TB-HĐND TBKL của TT HĐND Ngọc Thụy tại hội nghị giao ban hoạt động của HĐND phường tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2019 13/03/2019
04/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 06/03/2019
06/KH-HĐND KH giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại NVH TDP và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Ngọc Thụy 27/02/2019
01/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại NVH TDP và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Ngọc Thụy 27/02/2019
05/KH-HĐND Kế hoạch Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" 18/02/2019
02/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 01 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 23/01/2019
04/KH-BPC Kế hoạch công tác của BPC HĐND phường NGọc Thụy năm 2019 21/01/2019
03/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy Quý I năm 2019 17/01/2019
02/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy năm 2019 10/01/2019
01/BC-HĐND BC kết quả kỳ họp thứ VII - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/01/2019
01/TB-HĐND TB lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý I năm 2019 02/01/2019
10/NQ-HĐND NQ về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường Ngọc Thụy 27/12/2018
09/NQ-HĐND NQ về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường Ngọc Thụy năm 2019 27/12/2018
08/NQ-HĐND NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 27/12/2018
07/NQ-HĐND NQ v/v đồng ý chủ trương sáp nhập chung cư K33 vào TDP 32 phường Ngọc Thụy 27/12/2018
06/NQ-HĐND NQ quyết định danh mục dự án, KH vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Ngọc Thụy năm 2019 27/12/2018

Hội đồng nhân dân