Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
14/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 9 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 24/08/2020
12/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ X HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 13/07/2020
08/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 23/06/2020
07/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 5 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 21/05/2020
06/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 23/04/2020
03/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 02 phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2020 21/02/2020
03/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của BPC HĐND phường năm 2020 30/01/2020
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Ban KTXH phường năm 2020 22/01/2020
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 01 phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 20/01/2020
01/KH-HĐND Kế hoạch Công tác của thường trực, các Ban HĐND phường năm 2020 15/01/2020
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp IX-HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 13/01/2020
08/KH-HĐND KH giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VII HĐND phường 11/04/2019
02/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VII HĐND phường 11/04/2019
08/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 08/04/2019
06/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 22/03/2019
02/TB-HĐND TBKL của TT HĐND Ngọc Thụy tại hội nghị giao ban hoạt động của HĐND phường tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2019 13/03/2019
04/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 06/03/2019
06/KH-HĐND KH giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại NVH TDP và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Ngọc Thụy 27/02/2019
01/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại NVH TDP và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Ngọc Thụy 27/02/2019
05/KH-HĐND Kế hoạch Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" 18/02/2019

Hội đồng nhân dân