Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- XH HĐND phường Ngọc Thụy về các báo cáo, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ IV, HĐND phường khóa III. 28/06/2017
15/BC-BPC BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2017
16/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường quý III năm 2017 28/06/2017
14/BC-HĐND BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND phường Ngọc Thụy (tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 15,17, 18/6/2017) 16/06/2017
13/BC-BPC Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 12/06/2017
12/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 12/06/2017
Số 11/BC-HĐND Báo cáo kết quả thực hiện KTXH 6 tháng đầu năm 2017 12/06/2017
15/TB-HĐND TB nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ IV HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2017
13/KH-HĐND KH tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ IV - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2017
11/BC-KTXH-HĐND BC kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban KTXH - HĐND phường Ngọc Thụy 12/06/2017
12/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường Ngọc Thụy 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 12/06/2017
Số 10/BC-HĐND Báo cáo kết quả thực hiện công tác TTĐT trên địa bàn 08/06/2017
10/BC-KTXH-HĐND BC kết quả hoạt động của lực lượng quản lý TTĐT trên địa bàn phường Ngọc Thụy 08/06/2017
12/TB-HĐND TB: Kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2017 05/06/2017
14/TB-BKTXH TB kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hóa, việc công khai thu chi các loại quỹ và niêm yết quy chế dân chủ trên địa bàn đối với TDP 21 từ đầu năm 2017 đến nay 05/06/2017
13/TB-BKTXH TB kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hóa, việc công khai thu chi các loại quỹ và niêm yết quy chế dân chủ trên địa bàn đối với TDP 09 từ đầu năm 2017 đến nay 05/06/2017
11/TB-HĐND TB kết luận tại cuộc họp giao ban HĐND tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2017 25/05/2017
11/TB-HĐND TB kết luận tại cuộc họp giao ban HĐND tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2017 25/05/2017
10/TB-HĐND TB về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IV HĐND phường Ngọc Thụy 24/05/2017
09/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND tháng 5; Phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2017 22/05/2017

Hội đồng nhân dân