Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 07/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, khai thác nhà VH tổ 9, 21 18/05/2017
Số 12/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý, khai thác NVH tổ 9, 21 18/05/2017
09/TB-BPC TB kết quả giám sát UBND phường Ngọc Thụy về công tác tuyển quân năm 2017; Hướng dẫn kê khai HS đối với người có công 13/05/2017
06/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác GPMB và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2017 11/05/2017
11/KH-HĐND KH giám sát công tác GPMB và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2017 11/05/2017
08/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường Ngọc Thụy tháng 4; Phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017 11/05/2017
08/TB-BKTXH-HĐND TB kết quả giám sát hoạt động của nhóm lớp mầm non Việt Đức phường Ngọc Thụy 28/04/2017
08a/TB-HĐND TB kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2017 28/04/2017
06/TB-HĐND TB kết luận tại cuộc họp giao ban HĐND quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2017 25/04/2017
07/TB-BKTXH-HĐND TB kết quả giám sát hoạt động của nhóm lớp mầm non Rùa và Thỏ phường Ngọc Thụy 25/04/2017
07/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND tháng 4; Phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 23/04/2017
05/TB-BPC TB Giám sát công tác tuyển quân; Hướng dẫn kê khai hồ sơ đối với người có công của UBND phường Ngọc Thụy năm 2017 21/04/2017
05/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát UBND phường về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2017 20/04/2017
10/KH-HĐND KH giám sát UBND phường về quản lý thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế năm 2017 20/04/2017
08/KH-BPC KH GIám sát công tác tuyển quân; Hướng dân kê khai hồ sơ đối với người có công của UBND phường Ngọc Thụy năm 2017 13/04/2017
03/QĐ-HĐND QĐ Về việc thành lập đoàn giám sát công tác tuyển quân; Hướng dẫn kê khai hồ sơ đối với người có công của UBND phường Ngọc Thụy năm 2017 13/04/2017
03/QĐ-HĐND QĐ Về việc thành lập đoàn giám sát công tác tuyển quân; Hướng dẫn kê khai hồ sơ đối với người có công của UBND phường Ngọc Thụy năm 2017 13/04/2017
04/TB-HĐND TB Kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư năm 2017 03/04/2017
03/TB-HĐND TB: Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường quý II năm 2017 27/03/2017
06/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của HĐND phường quý I; Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 22/03/2017

Hội đồng nhân dân