Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND phường Ngọc Thụy quý I năm 2017 18/03/2017
04/BC-BKTXH Báo cáo kết quả thực hiện của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Ngọc Thụy Quý I năm 2017 17/03/2017
07/KH-HĐND KH Thực hiện kết luận của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên với HĐND phường Ngọc Thụy năm 2017 10/03/2017
02/TB-HĐND TB Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy Tại hội nghị giao ban hoạt động của HĐND phường tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2017 09/03/2017
03/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của HĐND tháng 02 Phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2017 07/03/2017
02/QĐ-HĐND QĐ: V/v thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư năm 2017 06/03/2017
06/KH-HĐND KH Giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư đối với UBND phường Ngọc Thụy năm 2017 06/03/2017
02/QĐ-HĐND QĐ V/v thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư năm 2017 06/03/2017
01/TB-HĐND TB Kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về kết quả thực hiện QCDC trong công tác quản lý TTĐT trên lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn phướng 27/02/2017
02/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của HĐND tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2017 22/02/2017
05/KH-HĐND KH Giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy; Về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn phường hiện nay 15/02/2017
01/QĐ-HĐND QĐ V/v thành lập đoàn giám sát UBND phường về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn phường 15/02/2017
04/KH-HĐND KH Công tác của Thường trực HĐND phường quý I năm 2017 21/01/2017
04/KH-HĐND KH Công tác của Thường trực HĐND phường quý I năm 2017 21/01/2017
04/KH-HĐND KH Công tác của Thường trực HĐND phường quý I năm 2017 21/01/2017
01/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của HĐND tháng 01 Phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2017 20/01/2017
03/KH-BKTXH KH Công tác của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Ngọc Thụy năm 2017 20/01/2017
02/KH-HĐND KH Công tác của Ban Pháp chế HĐND phường năm 2017 20/01/2017
01/KH-HĐND KH Công tác của Thường trực, các Ban HĐND phường năm 2017 10/01/2017
05/TB-UBBC Danh sách những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/04/2016

Hội đồng nhân dân