Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 01 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 23/01/2019
04/KH-BPC Kế hoạch công tác của BPC HĐND phường NGọc Thụy năm 2019 21/01/2019
03/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy Quý I năm 2019 17/01/2019
02/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy năm 2019 10/01/2019
01/BC-HĐND BC kết quả kỳ họp thứ VII - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/01/2019
01/TB-HĐND TB lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý I năm 2019 02/01/2019
10/NQ-HĐND NQ về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường Ngọc Thụy 27/12/2018
09/NQ-HĐND NQ về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường Ngọc Thụy năm 2019 27/12/2018
08/NQ-HĐND NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 27/12/2018
07/NQ-HĐND NQ v/v đồng ý chủ trương sáp nhập chung cư K33 vào TDP 32 phường Ngọc Thụy 27/12/2018
06/NQ-HĐND NQ quyết định danh mục dự án, KH vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Ngọc Thụy năm 2019 27/12/2018
05/NQ-HĐND NQ phân bổ dự toán ngân sách phường Ngọc Thụy năm 2019 27/12/2018
04/NQ-HĐND NQ quyết định điều chỉnh KH vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 27/12/2018
03/2018/NQ-HĐND NQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH - ANQP năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 27/12/2018
12/HĐND CV v/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự toán năm 2018 07/12/2018
23/KH-HĐND KH tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ VII - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/12/2018
10/HĐND CV v/v gửi BC và kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ VII - HĐND phường 12/11/2018
26/TB-HĐND Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VII ĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 08/11/2018
21/KH-HĐND KH giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ VI HĐND phường 08/11/2018
13/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ VI HĐND phường 08/11/2018

Hội đồng nhân dân