Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16/TB-HĐND TB lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV năm 2018 27/09/2018
26/BC-BKTXH Báo cáo kết quả thực hiện của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy 9 tháng đầu năm 2018 25/09/2018
15/TB-HĐND TB kết luận tại cuộc họp giao ban HĐND tháng 9/2018 20/09/2018
25/HĐND-BPC Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 18/09/2018
09/QĐ-HĐND QĐ v/v thành lập đoàn giám sát công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND phường Ngọc Thụy 14/09/2018
17/KH-BPC Kế hoạch giám sát UBND phường trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSDĐ, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 14/09/2018
24/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 10/09/2018
23/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 8 phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 04/09/2018
08/QĐ-HĐND QĐ V/v thành lập đoàn giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện chế độ, chính sách, tặng quà đối với hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, người có công năm 2018 30/08/2018
16/KH-BKTXH Kế hoạch giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy thực hiện chế độ chính sách, tặng quà với hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo người có công năm 2018 30/08/2018
22/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. 23/08/2018
14/TB-HĐND TB kết luận tại cuộc họp giao ban HĐND tháng 8/2018 14/08/2018
06/QĐ-HĐND QĐ Thành lập đoàn giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công năm 2018 10/08/2018
15/KH-HĐND KH Giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2018 10/08/2018
21/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 06/08/2018
04/CV-HĐND Về việc đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị cử tri 25/07/2018
20/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 23/07/2018
19/BC-HĐND BC kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/07/2018
02/NQ-HĐND NQ phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách phường Ngọc Thụy năm 2017 30/06/2018
01/2018/NQ-HĐND NQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 30/06/2018

Hội đồng nhân dân