Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý III năm 2018 28/06/2018
18/BC-HĐND BC thẩm tra của Ban KTXH HĐND phường Ngọc Thụy về các BC, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ VI, HĐND phường khóa III 28/06/2018
17/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra Ban pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ VI-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2018
03/HĐND-TT V/v đề nghị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ VI 25/06/2018
16/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp Ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND phường Ngọc Thụy 25/06/2018
12/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Ngọc Thụy 20/06/2018
15/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018
14/BC-HĐND Báo cáo Kết quả thực hiện của Ban Pháp chế HĐND phường Ngọc Thụy 6 tháng đầu năm 2018 15/06/2018
13/BC-BKTXH BC kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban KTXH - HĐND phường Ngọc Thụy 6 tháng đầu năm 2018 14/06/2018
14/KH-BKTXH Kế hoạch Công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy quý III năm 2018 12/06/2018
13/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc xử tri trước và sau kỳ họp thứ VI – HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 04/06/2018
11/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V HĐND phường 29/05/2018
09/TB-HĐND Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VI HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018
10/TB-BPC Thông báo Kết quả giám sát UBND phường Ngọc Thụy về công tác tuyển quân năm 2018; Hướng dẫn kê khai hồ sơ đối với người có công 22/05/2018
05/QĐ-HĐND Quyết định V/v thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Ngọc Thụy 21/05/2018
12/KH-BKTXH Kế hoạch Giám sát công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Ngọc Thụy 21/05/2018
12/BC-BPC Báo cáo Kết quả giám sát UBND phường Ngọc Thụy về công tác tuyển quân năm 2018; Hướng dẫn kê khai hồ sơ đối với người có công 21/05/2018
11/BC-HĐND BC: Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 21/05/2018
08/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND phường Ngọc Thụy tại hội nghị giao ban hoạt động của HĐND phường tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2018 16/05/2018
10/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 4; Phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2018 08/05/2018

Hội đồng nhân dân