Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT19-HĐND Lịch công tác tuần 19/2018 HĐND phường 07/05/2018
09/BC-HĐND BC: Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 20/04/2018
08/BC-HĐND BC: Về tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 19/04/2018
07/TB-HĐND TB: Kết luận tại cuộc họp giao ban HĐND quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018 16/04/2018
04/QĐ-HĐND QĐ: V/v thành lập đoàn giám sát công tác tuyển quân; Hướng dẫn kê khai hồ sơ đối với người có công của UBND phường Ngọc Thụy năm 2018 14/04/2018
11/KH-HĐND KH: Giám sát công tác tuyển quân; Hướng dẫn kê khai hồ sơ đối với người có công của UBND phường Ngọc Thụy năm 2018 14/04/2018
03/QĐ-HĐND QĐ: V/v thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V HĐND phường 13/04/2018
10/KH-HĐND KH: Giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V HĐND phường Ngọc Thụy 13/04/2018
06/TB-BKTXH TB: Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018 của trường TH Gia Thượng 02/04/2018
05/TB-BKTXH TB: Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018 của trường MN Gia Thượng 02/04/2018
04/TB-HĐND TB: Kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2018 02/04/2018
03/TB-HĐND TB: Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường quý II năm 2018 30/03/2018
07/BC-BPC BC: Khảo sát của Ban pháp chế HĐND phường về thái độ tiếp công dân tại bộ phận "1 cửa" UBND phường Ngọc Thụy 30/03/2018
06/BC-HĐND BC: Kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND phường Ngọc Thụy quý I năm 2018 23/03/2018
05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 20/03/2018
02/TB-HĐND TB: Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy tại hội nghị giao ban hoạt động của HĐND phường tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2018 14/03/2018
02/QĐ-HĐND Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát đối với Trường Mầm non Gia Thượng, Trường tiểu học Gia Thượng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh anoọ 14/03/2018
04/BC-BKTXH Báo cáo kết quả thực hiện của Ban kinh tế - Xã hội HĐND phường Ngọc Thụy quý I năm 2018 14/03/2018
09/KH-BKTXH Kế hoạch giám sát với trường Mầm non Gia Thượng và Trưởng tiểu học Gia Thượng về việc thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2 14/03/2018
01/QĐ-HĐND Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2018 12/03/2018

Hội đồng nhân dân