Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 02, Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2018 12/03/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2018 12/03/2018
02/BC-HĐND Báo cáo: Kết quả hoạt động của HĐND tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 28/02/2018
07/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy Quý I năm 2018 29/01/2018
06/KH-HĐND KH: Giám sát thường xuyên việc thu gom rác theo phương án và quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2018 29/01/2018
05/KH-BKTXH Kế hoạch công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy năm 2018 29/01/2018
04/KH-HĐND Kế hoạch công tác Ban pháp chế HDDND phường quý I năm 2018 29/01/2018
03/KH-HĐND Kế hoạch: Công tác của Thường trực HĐND phường quý I năm 2018 11/01/2018
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ V- HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/01/2018
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực, các ban HĐND phường năm 2018 08/01/2018
01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Ban pháp chế HĐND phường năm 2018 08/01/2018
01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp dân của đại biểu HĐND phường quý I năm 2018 04/01/2018
07/NQ-HĐND NQ: Về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường Ngọc Thụy 27/12/2017
06/NQ-HĐND NQ: Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy năm 2018 27/12/2017
04/2017/NQ-HĐND NQ: về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 27/12/2017
34/BC-BPC BC: Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ V -HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 26/12/2017
32/BC-HĐND BC: Kiểm điểm công tác của Thường trực HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 trong năm 2017 11/12/2017
22/KH-HĐND KH: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ V - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 01/12/2017
31/BC-HĐND BC: Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 20/11/2017
30/BC-BPC BC: Kết quả hoạt động quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017 31/10/2017

Hội đồng nhân dân