Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
29/BC-BKTXH BC: Kết quả hoạt động quý III phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017 30/10/2017
27/TB-UBND Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy tại hội nghị sơ kết hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 26/10/2017
26/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về công tác tác quản lý và sử dụng đất công năm 2017 25/10/2017
28/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 10. Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 23/10/2017
21/KH-HĐND KH giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ IV của HĐND phường Ngọc Thụy 19/10/2017
13/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ IV của HĐND phường Ngọc Thụy 19/10/2017
25/TB-BPC Kết quả giám sát công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường của cơ sở kinh doanh Karaoke số 34, địa chỉ: số 34 đường Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 14/10/2017
24/TB-BPC Kết quả giám sát công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường của cơ sở kinh doanh Karaoke Chun II, địa chỉ: số 7 ngõ 66 đường Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 14/10/2017
23/TB-HĐND TB lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV năm 2017 28/09/2017
27/BC-BPC Khảo sát của Ban pháp chế HĐND phường về việc thực hiện dịch vụ công mức 3,4 tại UBND phường Ngọc Thụy 28/09/2017
Số 22/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát đối với UBND phường về thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn năm 2017 26/09/2017
21/TB-HĐND TB kết luận của TT HĐND phường Ngọc Thụy tại hội nghị giao ban hoạt động của HDDND phường tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2017 25/09/2017
20/TB-BPC Giám sát công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường 22/09/2017
26/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 20/09/2017
12/QĐ-BPC Về việc thành lập đoàn giám sát công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Ngọc Thụy 18/09/2017
20/KH-BPC Giám sát công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường 18/09/2017
24/BC-BKTXH Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 16/09/2017
25/BC-HĐND BC kết quả giám sát UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện kết luận của BTV Quận ủy với chuyên đề về công tác thu ngân sách, tập trung là thuế ngoài quốc doanh, hoa lợi công sản và nợ đọng thuế năm 2017 16/09/2017
23/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 8; Phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 14/09/2017
19/TB-HĐND TB kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện kết luận của BTV Quận ủy với chuyên đề về công tác thu ngân sách, tập trung là thuế ngoài quốc doanh, hoa lợi công sản và thu nợ đọng thuế năm 2017 12/09/2017

Hội đồng nhân dân