Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
19/KH-HĐND KH thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 04/7/2017 của Ban thường vụ Thành ủy 12/09/2017
18/KH-HĐND KH giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2017 11/09/2017
11/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2017 11/09/2017
10/QĐ-HĐND Về việc thành lập đoàn giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về việc thực hiện chế độ, chính sách, tặng quà đối với hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, người có công năm 2017 18/08/2017
17/KH-BKTXH Giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện chế độ, chính sách, tặng quà đối với hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, người có công năm 2017 18/08/2017
16/KH-HĐND KH giám sát việc thực hiện KL của BTV Quận ủy với chuyên đề về công tác thu ngân sách, tập trung là thuế ngoài quốc doanh, hoa lợi công sản và nợ đọng thuế năm 2017 đối với UBND phường Ngọc Thụy 18/08/2017
09/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát UBND phường thực hiện KL của BTV Quận ủy với chuyên đề về công tác thu ngân sách, tập trung là thuế ngoài quốc doanh, hoa lợi công sản và nợ đọng thuế năm 2017 18/08/2017
22/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường 7 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 14/08/2017
18/TB-HĐND TB kết luận của Thường trực HĐND tại hội nghị giao ban hoạt động của HĐND tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2017 09/08/2017
17/TB-HĐND TB kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về việc thực hiện công tác quản lý TTĐT - TTXD năm 2017 09/08/2017
21/BC-HĐND BC kết quả giám sát về công tác quản lý TTĐT - TTXD trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2017 08/08/2017
20/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7; Phương hướng nhiệm vụ tháng 8 08/08/2017
19/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường Ngọc Thụy tháng 7; phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 01/08/2017
03/HĐND-VP CV v/v đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị cử tri 24/07/2017
18/BC-HĐND BC kết quả 6 tháng đầu năm v/v thực hiện kết luận của BTV Quận ủy làm việc với phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 18/07/2017
15/KH-HĐND KH công tác của TT HĐND phường Ngọc Thụy quý III năm 2017 10/07/2017
08/QĐ-HĐND Quyết định: V/v thành lập đoàn giám sát công tác quản lý TTĐT-TTXD trên địa bàn phường 05/07/2017
14/KH-HĐND KH: Giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về thực hiện công tác quản lý TTĐT-TTXD trên địa bàn phường năm 2017 05/07/2017
17/BC-HĐND BC kết quả kỳ họp thứ IV HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/07/2017
01/NQ-HĐND Nghị quyết: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 29/06/2017

Hội đồng nhân dân