Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường tại trụ sở UBND phường Ngọc Thụy tháng 6 năm 2022

Ngày đăng 07/06/2022 | 09:54  | Lượt xem: 29
Nội dung chi tiết " tại đây "

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường tại trụ sở UBND phường Ngọc Thụy tháng 5 năm 2022

Ngày đăng 06/05/2022 | 09:09  | Lượt xem: 50
Nội dung chi tiết "tại đây"

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 06/08/2015 | 10:59  | Lượt xem: 622
Lịch tiếp công dân