quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 457-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận, QCDC, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. 11/06/2019
Số 425-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, Quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Quý I. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2019. 15/03/2019
Số 361-QĐ/ĐU Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phường Ngọc Thụy khóa XXI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020. 12/02/2019
Số 357-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo QCDC phường Ngọc Thụy. 12/02/2019
1435/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 9/2018 11/09/2018
1346/TB-UBND Về việc nộp thuế ngoài quốc doanh quý III năm 2018 tại chợ thương mại Ngọc Thụy 23/08/2018
1271/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 8/2018 15/08/2018
1176/TB-UBND Về việc công khai nợ đọng thuế ngoài quốc doanh quý II năm 2018 30/07/2018
991/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 7/2018 12/07/2018
715/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 6/2018 13/06/2018
616/TB-UBND TB v/v nộp thuế ngoài quốc doanh quý II năm 2018 tại chợ thương mại Ngọc Thụy 31/05/2018
453/TB-UBND TB công khai nợ đọng thuế ngoài quốc doanh quý I năm 2018 03/05/2018
200/TB-UBND TB kiểm tra công trình xây dựng (lần 1) của bà Trần Thị Út 28/03/2018
Số 10-CTr/BCĐ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2018. 19/01/2018
02/TB-UBND Thông báo Về việc công khai danh sách cá nhân hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp năm 2018 trên địa bàn phường lần 02 03/01/2018
Số 149-QĐ/ĐU Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường Ngọc Thụy 08/05/2017
Số 116/TB-UBND Thông báo v/v niêm yết công khai một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 28/03/2017
Số 192-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận, Quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2017. 17/03/2017
69/KH-UBND KH số 69/KH-UBND về việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD 03/03/2017
67/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp GCN 03/03/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.

quy chế dân chủ