Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
33/LT Lịch công tác tuần 33/2020 UBND phường Ngọc Thụy 10/08/2020
32/LT Lịch công tác tuần 32/2020 UBND phường Ngọc Thụy 03/08/2020
31/LT Lịch công tác tuần 31/2020 UBND phường Ngọc Thụy 27/07/2020
30/LT Lịch công tác tuần 30/2020 UBND phường Ngọc Thụy 20/07/2020
29/LT Lịch công tác tuần 29/2020 UBND phường Ngọc Thụy 13/07/2020
28/LT Lịch công tác tuần 28/2020 UBND phường Ngọc Thuyj 06/07/2020
27/LT Lịch công tác tuần 27/2020 UBND phường Ngọc Thụy 29/06/2020
26/LT Lịch công tác tuần 26/2020 UBND phường Ngọc Thụy 22/06/2020
25/LT Lịch công tác tuần 25/2020 UBND phường Ngọc Thụy 15/06/2020
24/LT Lịch công tác tuần 24/2020 UBND phường Ngọc Thụy 08/06/2020
23/LT Lịch công tác tuần 23/2020 UBND phường Ngọc Thụy 05/06/2020
22/LT Lịch công tác tuần 22/2020 UBND phường Ngọc Thụy 25/05/2020
21/LT Lịch công tác tuần 21/2020 UBND phường Ngọc Thụy 18/05/2020
20/LT Lịch công tác tuần 20/2020 UBND phường Ngọc Thụy 11/05/2020
20/LT Lịch công tác tuần 20/2020 UBND phường Ngọc Thụy 04/05/2020
18/LT Lịch công tác tuần 18/2020 UBND phường Ngọc Thụy 27/04/2020
17/LT Lịch công tác tuần 17/2020 UBND phường Ngọc Thụy 20/04/2020
16/LTD Lịch tiếp công dân tuần 16/2020 UBND phường Ngọc Thụy 13/04/2020
15/LT Lịch công tác tuần 15/2020 UBND phường Ngọc Thụy 06/04/2020
14/LT Lịch công tác tuần 14/2020 UBND phường Ngọc Thụy 30/03/2020