Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/LT Lịch công tác tuần 17/2021 UBND phường Ngọc Thụy 26/04/2021
16/LT Lịch công tác tuần 16/2021 UBND phường Ngọc Thụy 19/04/2021
15/LT Lịch công tác tuần 15/2021 UBND phường Ngọc Thụy 12/04/2021
10/LT Lịch công tác tuần 10/2021 UBND phường Ngọc Thụy 08/03/2021
09/LT Lịch công tác tuần 09/2021 UBND phường Ngọc Thụy 01/03/2021
08/LT Lịch công tác tuần 08/2021 UBND phường Ngọc Thụy 22/02/2021
06,07/LT Lịch công tác tuần 06,07/2021 UBND phường Ngọc Thụy 08/02/2021
05/LT Lịch công tác tuần 05/2021 UBND phường Ngọc Thụy 01/02/2021
04/LT Lịch công tác tuần 04/2021 UBND phường Ngọc Thụy 25/01/2021
03/LT Lịch công tác tuần 03/2021 UBND phường Ngọc Thụy 18/01/2021
02/LT Lịch công tác tuần 02/2021 UBND phường Ngọc Thụy 11/01/2021
01/LT Lịch công tác tuần 01/2021 UBND phường Ngọc Thụy 04/01/2021
53/LT Lịch công tác tuần 53/2020 UBND phường Ngọc Thụy 28/12/2020
52/LT Lịch công tác tuần 52/2020 UBND phường Ngọc Thụy 21/12/2020
51/LT Lịch công tác tuần 51/2020 UBND phường Ngọc Thụy 14/12/2020
50/LT Lịch công tác tuần 50/2020 UBND phường Ngọc Thụy 07/12/2020
49/LT Lịch công tác tuần 49/2020 UBND phường Ngọc Thụy 30/11/2020
48/LT Lịch công tác tuần 48/2020 UBND phường Ngọc Thụy 23/11/2020
47/LT Lịch công tác tuần 47/2020 UBND phường Ngọc Thuỵ 16/11/2020
46/LT Lịch công tác tuần 46/2020 UBND phường Ngọc Thụy 09/11/2020