Văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48/QĐ-CTUBND QĐ về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01, 02 năm 2019 28/02/2019
19/QĐ-UBND QĐ kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Thụy 24/01/2019
28/KH-UBND KH công tác thi đua khen thưởng năm 2019 22/01/2019
479/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện chủ đề năm 2018 "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp" 28/12/2018
478/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2018 28/12/2018
479/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện chủ đề năm 2018 "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp" 28/12/2018
478/QĐ-CTUBND QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2018 28/12/2018
239/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động các BCĐ 197, BCĐ 138 năm 2018 20/12/2018
451/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc vận động quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi năm 2018 20/12/2018
450/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB thể dục thể thao năm 2018 20/12/2018
449/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội NCT năm 2018 20/12/2018
448/QĐ-UBND QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB sức khỏe ngoài trời năm 2018 20/12/2018
424/QĐ-CTUBND Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9, 10, 11 năm 2018 07/12/2018
397/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội Chữ Thập đỏ phường Ngọc Thụy năm 2018 16/11/2018
397/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội Chữ Thập đỏ phường Ngọc Thụy năm 2018 16/11/2018
389/QĐ-CTUBND Quyết định v/v khen thưởng, tập thể cá nhân có thành tích tốt trong công tác ủng hộ quỹ " Vì người nghèo" năm 2018 14/11/2018
203/BC-HĐTĐKT Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 14/11/2018
400/UBND-VP Công văn v/v khen thưởng tập thể, cá nhân UBND phường trong phong trào thi đua năm 2018 24/10/2018
400/UBND-VP Công văn v/v khen thưởng tập thể, cá nhân UBND phường trong phong trào thi đua năm 2018 24/10/2018
369/QĐ-UBND Quyết định v/v tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân " Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2018 19/10/2018