Văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
397/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ năm 2017 phường Ngọc Thụy 20/12/2017
219/BC-UBND Báo cáo thành tích của Ban chỉ đạo 197 phường Ngọc Thụy 20/12/2017
394/QĐ-UBND QĐ khen thưởng những tập thể có thành tích vững mạnh trong công tác phụ nữ năm 2017 phường Ngọc Thụy 18/12/2017
393/QĐ-UBND QĐ Khen thưởng những tập thể có thành tích vững mạnh xuất sắc trong công tác phụ nữ năm 2017 phường Ngọc Thụy 18/12/2017
378/QĐ-UBND QĐ V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục, thể thao phường Ngọc Thụy năm 2017 04/12/2017
370/QĐ-UBND QĐ: Về việc tặng quà các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó dân phố Phường Ngọc Thụy nghỉ công tác nhiệm kỳ năm 2015-2017 29/11/2017
365/QĐ-CTUBND QĐ: Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 27/11/2017
364/QĐ-CTUBND QĐ: Về việc khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020, phường Ngọc Thụy 27/11/2017
434/UBND-VP Về việc đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận một cửa, cán bộ tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 11/2017 27/11/2017
230/TTr-UBND Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 21/11/2017
191/BC-UBND BC: Tóm tắt thành tích của tập thể cán bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 21/11/2017
319/QĐ-CTUBND Quyết định: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB - Cựu Quân Nhân năm 2017 17/11/2017
316/QĐ-UBND Quyết định: Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội cực chiến binh năm 2017 14/11/2017
223/TTr-UBND Về việc đề nghị khen thưởng tập thể trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017 13/11/2017
315/QĐ-UBND Quyết định: Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Thụy năm 2017 10/11/2017
311/QĐ-CTUBND Quyết định: Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội cựu Giáo chức năm 2017 07/11/2017
310/QĐ-UBND Quyết định: Về việc khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong thực hiện Xây dựng "Gia đình văn hóa" năm 2017 04/11/2017
217/TTr-UBND Về việc khen thưởng Tổ hòa giải 5 tốt tiêu biểu năm 2017 03/11/2017
409/UBND-VP Về việc đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận một cửa, cán bộ tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 10/2017 01/11/2017
404/UBND-VP Về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân UBND phường trong phong trào thi đua năm 2017 27/10/2017