Văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
403/UBND-VP Về việc đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua năm 2017 27/10/2017
182/KH-UBND Triển khai cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường năm 2018" 24/10/2017
178/BC-HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 24/10/2017
363/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận một cửa, cán bộ tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9/2017 03/10/2017
199/TTr-UBND Tờ trình: Đề nghị xét khen thưởng các cá nhân tham gia bắt đối tượng trộm cắp tài sản ngày 17/8/2017 trên địa bàn phường Ngọc Thụy 22/09/2017
265/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội da cam phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2012 - 2017 13/09/2017
246/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 30/08/2017
245/QĐ-UBND QĐ khen thưởng đột xuất đối với lực lượng công an, ban BVDP phường Ngọc Thụy có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm 30/08/2017
329/UBND-VP Công văn: V/v đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận một cửa, cán bộ tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 08/2017 28/08/2017
238/QĐ-UBND QĐ v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở giai đoạn 2007 - 2017 28/08/2017
182/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng cá nhân gương "Người tốt - việc tốt", gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 21/08/2017
182/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng cá nhân gương "Người tốt - việc tốt", gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 18/08/2017
231/QĐ-UBND QĐ kiện toàn Hội đồng TĐKT phường Ngọc Thụy năm 2017 18/08/2017
131/BC-HĐTĐKT BC tổng kết phong trào thi đua "Người tốt - việc tốt" năm 2017; tổng kết cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2017" và sơ kết thi đua đợt I/2017 18/08/2017
182/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng các cá nhân gương "người tốt, việc tốt", gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 18/08/2017
299/UBND-VP Công văn: V/v đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 07/2017 31/07/2017
151/TTr-UBND Tờ trình: Đề nghị xét khen thưởng các cá nhân tham gia bắt đối tượng cướp tài sản ngày 08/7/2017 trên địa bàn phường Ngọc Thụy 27/07/2017
139/TTr-UBND Tờ trình: Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chuyên đề phối hợp quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, phường Ngọc Thụy từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2017 20/07/2017
193/QĐ-UBND Quyết định: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 19/07/2017
285/UBND-VP Thông báo: V/v đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận MC hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 6/2017 05/07/2017