Thông báo

Thông báo Công khai lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư v/v điều chỉnh hình dáng, định vị và kiến trúc cảnh quan cục bộ ô quy hoạch HO1 và CXTP1 (A.3CCK01)

Ngày đăng 28/02/2022 | 10:48  | Lượt xem: 164
Thông báo Công khai lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư v/v điều chỉnh hình dáng, định vị và kiến trúc cảnh quan cục bộ ô quy hoạch HO1 và CXTP1 (A.3CCK01)

Thông báo Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phương án, vị trí CGĐĐ dự án: Xây dựng tuyến đường 17.5m theo QH từ ô QH A.4/NO2 đến trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 14/02/2022 | 09:55  | Lượt xem: 184
Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phương án, vị trí CGĐĐ dự án: Xây dựng tuyến đường 17.5m theo QH từ ô QH A.4/NO2 đến trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên,...

Thông báo công khai Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên

Ngày đăng 20/01/2022 | 10:16  | Lượt xem: 349
Thông báo 34 của UBND phường về việc công khai Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Long Biên. Nội dung chi tiết xem " Tại đây "   Nội dung chi tiết...

Thông báo Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu A.2/NT1

Ngày đăng 19/01/2022 | 09:34  | Lượt xem: 307
Công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu A.2/NT1 thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/2000 dự án: Xây dựng trường Mầm non tại...

Về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến chính sách hỗ trợ

Ngày đăng 24/08/2021 | 11:10  | Lượt xem: 309
UBND phường Ngọc Thụy thông báo việc niêm yết các văn bản thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc tiếp nhận hồ sơ của...

Sách Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 26/02/2021 | 05:10  | Lượt xem: 426
Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biên soạn cuốn sách "Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" với 207 câu hỏi và trả lời. xin trân trọng giới thiệu...

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 24/02/2021 | 09:08  | Lượt xem: 648
Ngày 04/02/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy ban hành Nghị quyết số 35 - NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 24/02/2021 | 08:59  | Lượt xem: 398
Ngày 04/02/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy ban hành Quyết định số 34 - QĐ/ĐU về thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 24/02/2021 | 08:53  | Lượt xem: 284
Ngày 04/02/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy ban hành Thông báo số 21 - TB/ĐU về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 24/02/2021 | 08:47  | Lượt xem: 240
Ngày 04/02/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy ban hành Hướng dẫn số 04 - HD/ĐU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 11:37  | Lượt xem: 211
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Căn cứ Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hồi đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu...

Treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 15/01/2021 | 09:09  | Lượt xem: 230
Ngày 14/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Thông báo số 71/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm...

Tổ chức tuần Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên 2020

Ngày đăng 04/11/2020 | 10:06  | Lượt xem: 353
Chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2013 – 06/11/2020) và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối, quảng bá,...

Khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức

Ngày đăng 22/09/2020 | 11:09  | Lượt xem: 357
Ngày 21/9/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 4594/UBND-SNV về việc khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố - SIPAS...

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội tại Phiên họp số 64

Ngày đăng 22/09/2020 | 11:03  | Lượt xem: 266
Ngày 16/9/2020, Thừa lệnh Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 24/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn...

Thông báo công khai quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/08/2020 | 10:51  | Lượt xem: 737
Thông báo công khai quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Danh sách người Lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm

Ngày đăng 20/08/2020 | 03:07  | Lượt xem: 340
V/v thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố

Ngày đăng 20/08/2020 | 03:01  | Lượt xem: 262
Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình...

Người dân cần phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Ngày đăng 20/08/2020 | 02:59  | Lượt xem: 222
Chiều 19/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô...

Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh covid - 19

Ngày đăng 20/08/2020 | 02:55  | Lượt xem: 249
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch Covid 19; chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà nội tại cuộc họp...

13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 20/08/2020 | 02:54  | Lượt xem: 233
Sau khi xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, Thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền và đưa ra nhiều chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chung cư, khu tập thể

Ngày đăng 20/08/2020 | 02:52  | Lượt xem: 153
Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp hiện nay tại Hà Nội, Hải Dương và các tỉnh khác, UBND Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng Công văn...

Chính thức triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy

Ngày đăng 20/08/2020 | 02:47  | Lượt xem: 151
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân, từ ngày 1-8-2020, ngành Thuế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chính thức triển khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử đối...

Một số lưu ý về việc thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ trên giấy chứng nhận QSDĐ

Ngày đăng 20/08/2020 | 02:45  | Lượt xem: 175
Ngày 26/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019, sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền...

Bình đồ Dự án cống hóa mương Gia Quất

Ngày đăng 08/10/2019 | 02:23  | Lượt xem: 938
UBND phường công khai Bình đồ Dự án cống hóa mương Gia Quất để các cơ quan, đơn vị, người dân được biết. Chi tiết tại đây 

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 06 năm 2019

Ngày đăng 17/06/2019 | 03:25  | Lượt xem: 326
Số 196/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 06 năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 11:26  | Lượt xem: 610
Số 715/TB-UBND

Thông báo công khai nợ đọng thuế ngoài quốc doanh quý 1 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:30  | Lượt xem: 592
Số 453/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 05 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:28  | Lượt xem: 559
Số 528/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 04 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:26  | Lượt xem: 495
Số 335/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 03 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:24  | Lượt xem: 413
Số 95/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 01 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:19  | Lượt xem: 342
Số 07/TB-UBND

Thông báo chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức - Đợt 2/2018

Ngày đăng 09/05/2018 | 03:30  | Lượt xem: 642
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được Công văn số 1039/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/4/2018 của Sở Lao động TB&XH Thành phố Hà Nội về việc thông báo chọn ứng viên đi học tập và làm...

Thông báo tuyển trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Ngày đăng 09/05/2018 | 03:27  | Lượt xem: 327
Phòng Lao động TBXH quận nhận được công văn số: 19/LTE ngày 14/3/2018 của Làng trẻ em Birla về việc tuyển trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Làng trẻ em Birla Hà Nội năm...

Thông báo v/v công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 04 năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:41  | Lượt xem: 502
Số 129/TB-UBND

Thông báo lịch tiêm vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đợt I năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:26  | Lượt xem: 645
Số 99/TB-UBND

Thông báo v/v công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 03 năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:24  | Lượt xem: 465
Số 88/TB-UBND

Thông báo v/v công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:22  | Lượt xem: 814
Số 50/TB-UBND

Thông báo v/v công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 02 năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:15  | Lượt xem: 321
Số 35/TB-UBND

Thông báo v/v công khai quyết định kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:11  | Lượt xem: 450
Số 14/TB-UBND ngày 12/01/2017

Thông báo v/v công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 08/06/2017 | 03:47  | Lượt xem: 366
Số 10/TB-UBND

Thời gian nghỉ chuẩn bị hưu đối với quân nhân theo quy định tại Thông tư 113/2016/TT-BQP

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:46  | Lượt xem: 525
Ngày 23/8/2016, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thông tư số 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:45  | Lượt xem: 507
Ngày 12 tháng 09 năm 2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn...

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo bảo vệ môi trường

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:44  | Lượt xem: 593
Kể từ ngày 10/10/2016, việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo bảo vệ môi trường. Theo đó, UBND cấp xã phải thực hiện báo...

Nghị định số 138/2016/NĐ-CP về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:43  | Lượt xem: 600
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2016/NĐ-CP về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định này ban hành và có hiệu lực ngày 01/10/2016 và thay thế Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày...

Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:42  | Lượt xem: 742
Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Công văn 7117/BYT-KH-TC hướng dẫn việc không thanh toán tiền khám bệnh khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:28  | Lượt xem: 934
Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016 do Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Công văn 7086/BYT-BH Hướng dẫn mới về thanh toán thuốc bảo hiểm y tế

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:27  | Lượt xem: 695
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 7086/BYT-BH hướng dẫn thực hiện việc thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế.

Công văn 3647/BHXH-CSXH hướng dẫn Giảm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:19  | Lượt xem: 494
Nội dung này được đề cập tại Công văn 3647/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều chỉnh một số mẫu hộ tịch tại Thông tư 15/2015/TT-BTP

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:16  | Lượt xem: 1073
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn 1288/HTQTCT-HT về việc điều chỉnh một số một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:15  | Lượt xem: 680
Vừa qua, liên Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án...

Thông tư số 24/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:14  | Lượt xem: 394
Bộ Xây dựng mới ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:13  | Lượt xem: 558
Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động (NLĐ). Theo đó, hoạt động quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở bao gồm các nội...

Hướng dẫn công tác tổ chức đào tạo viên chức

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:12  | Lượt xem: 407
Ngày 16/9/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4369/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư 19/2014/TT-BNV về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về chứng thực

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:10  | Lượt xem: 587
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn 842/HTQTCT-CT về việc quán triệt thực hiện các quy định về chứng thực.

Nghị định 117/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:09  | Lượt xem: 412
Ngày 21/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có...

Tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:08  | Lượt xem: 447
Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Quyết định 4930/QĐ-BYT đính chính Thông tư 17 về xử lý thực phẩm không đảm bảo

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:06  | Lượt xem: 454
Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4930/QĐ-BYT để đính chính Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Theo đó:

Nhân viên thú y cấp xã, phường phải có trình độ từ trung cấp trở lên

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:05  | Lượt xem: 428
Ngày 05/8/2016, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn. Theo đó, nhân viên thú xã phải có...

Một số Nghị định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ giữa 8/2016

Ngày đăng 19/08/2016 | 11:03  | Lượt xem: 393
Một số Nghị định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ giữa 8/2016, đó là:

Hướng dẫn cụ thể về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Ngày đăng 19/08/2016 | 11:00  | Lượt xem: 353
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 361/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016

Ngày đăng 18/06/2016 | 08:55  | Lượt xem: 11757
Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên sẽ diễn ra vào: 8h00 ngày 25/6/2016 (Thứ bảy); Tại Trường trung cấp Quang Trung (tổ 14 - phường Phúc Đồng - Long Biên), với sự tham dự của 27 doanh nghiệp,...

Thông báo thành lập Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Tổ chức Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016

Ngày đăng 14/06/2016 | 08:53  | Lượt xem: 9457
Ngày 13/6/2016, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 274/TB-UBND về việc thành lập Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016, với các nội...

Thông báo của UBND quận Long Biên về tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Ngày đăng 02/06/2016 | 03:35  | Lượt xem: 620
Thông báo của UBND quận Long Biên về tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Nội dung trọng tâm tháng 5/2016 trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/04/2016 | 02:33  | Lượt xem: 809
Căn cứ Công văn số 05/CV-TBTT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử quận Long Biên về việc định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các...

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Lã Văn Mầm

Ngày đăng 22/04/2016 | 10:24  | Lượt xem: 390
Ngày 22/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 124/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Lã Văn Mầm .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai thông báo thu hồi đất của 17 hộ gia đình, cá nhân để thục hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Ngày đăng 18/04/2016 | 10:10  | Lượt xem: 615
Ngày 19/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 118/TB-UBND về việc   công khai thông báo thu hồi đất của 17 hộ gia đình, cá nhân để thục hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê...

Thông báo giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động quận Long Biên - Năm 2016

Ngày đăng 15/04/2016 | 05:35  | Lượt xem: 6787
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác lao động, việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn quận - năm 2016;

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 14/04/2016 | 10:08  | Lượt xem: 389
Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 114/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Trần Văn Đoàn

Ngày đăng 14/04/2016 | 10:06  | Lượt xem: 440
Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 113/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Trần Văn Đoàn .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc niêm yết công khai các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạp quỹ đất sạch thuộc ô quy hoạch A1-3/LX1, A1-3/LX3 và A1-3/NT1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Ngày đăng 14/04/2016 | 10:01  | Lượt xem: 410
Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 112/TB-UBND về việc  niêm yết công khai các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạp quỹ đất sạch thuộc ô quy...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Nguyễn Văn Xe

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:59  | Lượt xem: 370
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 105/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Nguyễn Văn Xe .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Đình Kiểm

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:58  | Lượt xem: 387
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 104/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Đình Kiểm .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Phan Văn Sinh

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:56  | Lượt xem: 830
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 103/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Phan Văn Sinh .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Cải

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:51  | Lượt xem: 398
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 102/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Cải .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thu Hương và ông Nguyễn Xuân Đông

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:46  | Lượt xem: 347
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 101/TB-UBND về việc  công khai  mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thu Hương và ông Nguyễn Xuân Đông ...

Thông báo về việc yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang thoát nước tại tổ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20

Ngày đăng 06/04/2016 | 09:43  | Lượt xem: 587
Ngày 06/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 91/TB-UBND về việc yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang thoát nước tại tổ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 ...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 04/04/2016 | 09:41  | Lượt xem: 357
Ngày 04/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 90/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Như Thanh

Ngày đăng 01/04/2016 | 09:38  | Lượt xem: 345
Ngày 01/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 87/TB-UBND về việc  công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Như Thanh .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Pham Lan Phương

Ngày đăng 01/04/2016 | 09:33  | Lượt xem: 374
Ngày 01/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 86/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Pham Lan Phương .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 29/03/2016 | 09:29  | Lượt xem: 375
Ngày 29/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 83/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Trần Trọng Khanh và bà Trần Kim Yến

Ngày đăng 29/03/2016 | 09:26  | Lượt xem: 326
Ngày 29/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 82/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Trần Trọng Khanh và bà Trần Kim Yến .  Chi tiết xem   ...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa hộ gia đình ông Lê Xuân Tài

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:24  | Lượt xem: 352
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 81/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa hộ gia đình ông Lê Xuân Tài .  Chi tiết xem   tại đây .

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Đinh Thị Thu Hương và ông Tô Hiệu

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:22  | Lượt xem: 325
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 80/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Đinh Thị Thu Hương và ông Tô Hiệu .  Chi tiết xem   ...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Mông Khánh Ly

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:20  | Lượt xem: 321
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 79/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Mông Khánh Ly .  Chi tiết xem   tại đây .

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 25, tờ bản đồ 01 tại tổ 20 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:16  | Lượt xem: 379
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 78/TB-UBND về việc   công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 25, tờ bản đồ...

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 22, tờ bản đồ 01, tổ 20 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:14  | Lượt xem: 370
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 77/TB-UBND về việc   công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính  có thửa đất số 22, tờ...

Thông báo về việc kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 11/03/2016 | 09:11  | Lượt xem: 402
Ngày 11/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 64/TB-UBND về việc   kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ...

Thông báo về kế hoạch tổ chức, bảo vệ thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ô đất quy hoạch ký hiệu A1-1/TH và A1-1/THCS thuộc phường Ngọc Thụy để chuẩn bị dự án xây dựng trường Pháp Alexandre Yersin

Ngày đăng 11/03/2016 | 09:07  | Lượt xem: 381
Ngày 11/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 63/TB-UBND về kế hoạch tổ chức, bảo vệ thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ô đất quy hoạch ký hiệu A1-1/TH và A1-1/THCS thuộc...

Thông báo về việc thu dọn công trình, thu hoạch cây cối hoa màu trên diện tích đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ

Ngày đăng 02/03/2016 | 09:04  | Lượt xem: 721
Ngày 02/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 58/TB-UBND về việc  thu dọn công trình, thu hoạch cây cối hoa màu trên diện tích đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ ...

Thông báo công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Văn Tân và bà Nguyễn Thị Minh Hằng

Ngày đăng 01/03/2016 | 04:32  | Lượt xem: 340
Ngày 01/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 55/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Văn Tân và bà Nguyễn Thị Minh Hằng .  Chi tiết xem   ...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 26/02/2016 | 04:29  | Lượt xem: 332
Ngày 26/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 51/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Phan Duy Định

Ngày đăng 18/02/2016 | 04:27  | Lượt xem: 317
Ngày 18/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 45/TB-UBND về việc  công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Phan Duy Định .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến phương án dự thảo bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học khu Gia Thượng

Ngày đăng 04/02/2016 | 04:22  | Lượt xem: 349
Ngày 04/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 43/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến phương án dự thảo bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 04/02/2016 | 04:20  | Lượt xem: 354
Ngày 04/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 42/TB-UBND về việc  công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Nguyễn Huy Tôn

Ngày đăng 02/02/2016 | 04:18  | Lượt xem: 335
Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 41/TB-UBND về việc  công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Nguyễn Huy Tôn .  Chi tiết xem   tại đây.  ...