Thông báo

Bình đồ Dự án cống hóa mương Gia Quất

Ngày đăng 08/10/2019 | 02:23  | Lượt xem: 529
UBND phường công khai Bình đồ Dự án cống hóa mương Gia Quất để các cơ quan, đơn vị, người dân được biết. Chi tiết tại đây 

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 06 năm 2019

Ngày đăng 17/06/2019 | 03:25  | Lượt xem: 204
Số 196/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 06 năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 11:26  | Lượt xem: 483
Số 715/TB-UBND

Thông báo công khai nợ đọng thuế ngoài quốc doanh quý 1 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:30  | Lượt xem: 452
Số 453/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 05 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:28  | Lượt xem: 406
Số 528/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 04 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:26  | Lượt xem: 359
Số 335/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 03 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:24  | Lượt xem: 306
Số 95/TB-UBND

Thông báo công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 01 năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:19  | Lượt xem: 244
Số 07/TB-UBND

Thông báo chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức - Đợt 2/2018

Ngày đăng 09/05/2018 | 03:30  | Lượt xem: 447
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được Công văn số 1039/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/4/2018 của Sở Lao động TB&XH Thành phố Hà Nội về việc thông báo chọn ứng viên đi học tập và làm...

Thông báo tuyển trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Ngày đăng 09/05/2018 | 03:27  | Lượt xem: 222
Phòng Lao động TBXH quận nhận được công văn số: 19/LTE ngày 14/3/2018 của Làng trẻ em Birla về việc tuyển trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Làng trẻ em Birla Hà Nội năm...

Thông báo v/v công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 04 năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:41  | Lượt xem: 403
Số 129/TB-UBND

Thông báo lịch tiêm vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đợt I năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:26  | Lượt xem: 510
Số 99/TB-UBND

Thông báo v/v công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 03 năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:24  | Lượt xem: 382
Số 88/TB-UBND

Thông báo v/v công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:22  | Lượt xem: 693
Số 50/TB-UBND

Thông báo v/v công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 02 năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:15  | Lượt xem: 219
Số 35/TB-UBND

Thông báo v/v công khai quyết định kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:11  | Lượt xem: 279
Số 14/TB-UBND ngày 12/01/2017

Thông báo v/v công khai Quyết định kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 08/06/2017 | 03:47  | Lượt xem: 275
Số 10/TB-UBND

Thời gian nghỉ chuẩn bị hưu đối với quân nhân theo quy định tại Thông tư 113/2016/TT-BQP

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:46  | Lượt xem: 425
Ngày 23/8/2016, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thông tư số 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:45  | Lượt xem: 379
Ngày 12 tháng 09 năm 2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn...

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo bảo vệ môi trường

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:44  | Lượt xem: 429
Kể từ ngày 10/10/2016, việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo bảo vệ môi trường. Theo đó, UBND cấp xã phải thực hiện báo...

Nghị định số 138/2016/NĐ-CP về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:43  | Lượt xem: 430
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2016/NĐ-CP về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định này ban hành và có hiệu lực ngày 01/10/2016 và thay thế Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày...

Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:42  | Lượt xem: 468
Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Công văn 7117/BYT-KH-TC hướng dẫn việc không thanh toán tiền khám bệnh khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:28  | Lượt xem: 689
Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016 do Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Công văn 7086/BYT-BH Hướng dẫn mới về thanh toán thuốc bảo hiểm y tế

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:27  | Lượt xem: 465
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 7086/BYT-BH hướng dẫn thực hiện việc thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế.

Công văn 3647/BHXH-CSXH hướng dẫn Giảm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:19  | Lượt xem: 352
Nội dung này được đề cập tại Công văn 3647/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều chỉnh một số mẫu hộ tịch tại Thông tư 15/2015/TT-BTP

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:16  | Lượt xem: 893
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn 1288/HTQTCT-HT về việc điều chỉnh một số một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:15  | Lượt xem: 408
Vừa qua, liên Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án...

Thông tư số 24/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:14  | Lượt xem: 287
Bộ Xây dựng mới ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:13  | Lượt xem: 351
Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động (NLĐ). Theo đó, hoạt động quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở bao gồm các nội...

Hướng dẫn công tác tổ chức đào tạo viên chức

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:12  | Lượt xem: 294
Ngày 16/9/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4369/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư 19/2014/TT-BNV về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về chứng thực

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:10  | Lượt xem: 417
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn 842/HTQTCT-CT về việc quán triệt thực hiện các quy định về chứng thực.

Nghị định 117/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:09  | Lượt xem: 283
Ngày 21/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có...

Tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:08  | Lượt xem: 325
Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Quyết định 4930/QĐ-BYT đính chính Thông tư 17 về xử lý thực phẩm không đảm bảo

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:06  | Lượt xem: 332
Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4930/QĐ-BYT để đính chính Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Theo đó:

Nhân viên thú y cấp xã, phường phải có trình độ từ trung cấp trở lên

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:05  | Lượt xem: 311
Ngày 05/8/2016, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn. Theo đó, nhân viên thú xã phải có...

Một số Nghị định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ giữa 8/2016

Ngày đăng 19/08/2016 | 11:03  | Lượt xem: 312
Một số Nghị định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ giữa 8/2016, đó là:

Hướng dẫn cụ thể về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Ngày đăng 19/08/2016 | 11:00  | Lượt xem: 260
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 361/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016

Ngày đăng 18/06/2016 | 08:55  | Lượt xem: 9973
Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên sẽ diễn ra vào: 8h00 ngày 25/6/2016 (Thứ bảy); Tại Trường trung cấp Quang Trung (tổ 14 - phường Phúc Đồng - Long Biên), với sự tham dự của 27 doanh nghiệp,...

Thông báo thành lập Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Tổ chức Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016

Ngày đăng 14/06/2016 | 08:53  | Lượt xem: 7834
Ngày 13/6/2016, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 274/TB-UBND về việc thành lập Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - năm 2016, với các nội...

Thông báo của UBND quận Long Biên về tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Ngày đăng 02/06/2016 | 03:35  | Lượt xem: 514
Thông báo của UBND quận Long Biên về tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý đô thị phường thuộc quận Long Biên

Nội dung trọng tâm tháng 5/2016 trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/04/2016 | 02:33  | Lượt xem: 654
Căn cứ Công văn số 05/CV-TBTT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử quận Long Biên về việc định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các...

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Lã Văn Mầm

Ngày đăng 22/04/2016 | 10:24  | Lượt xem: 291
Ngày 22/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 124/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Lã Văn Mầm .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai thông báo thu hồi đất của 17 hộ gia đình, cá nhân để thục hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Ngày đăng 18/04/2016 | 10:10  | Lượt xem: 410
Ngày 19/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 118/TB-UBND về việc   công khai thông báo thu hồi đất của 17 hộ gia đình, cá nhân để thục hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê...

Thông báo giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động quận Long Biên - Năm 2016

Ngày đăng 15/04/2016 | 05:35  | Lượt xem: 5880
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác lao động, việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn quận - năm 2016;

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 14/04/2016 | 10:08  | Lượt xem: 299
Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 114/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Trần Văn Đoàn

Ngày đăng 14/04/2016 | 10:06  | Lượt xem: 354
Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 113/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Trần Văn Đoàn .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc niêm yết công khai các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạp quỹ đất sạch thuộc ô quy hoạch A1-3/LX1, A1-3/LX3 và A1-3/NT1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Ngày đăng 14/04/2016 | 10:01  | Lượt xem: 309
Ngày 14/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 112/TB-UBND về việc  niêm yết công khai các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạp quỹ đất sạch thuộc ô quy...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Nguyễn Văn Xe

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:59  | Lượt xem: 278
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 105/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùa ông Nguyễn Văn Xe .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Đình Kiểm

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:58  | Lượt xem: 264
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 104/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Đình Kiểm .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Phan Văn Sinh

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:56  | Lượt xem: 751
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 103/TB-UBND về việc  công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Phan Văn Sinh .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Cải

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:51  | Lượt xem: 305
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 102/TB-UBND về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Cải .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thu Hương và ông Nguyễn Xuân Đông

Ngày đăng 11/04/2016 | 09:46  | Lượt xem: 248
Ngày 11/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 101/TB-UBND về việc  công khai  mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thu Hương và ông Nguyễn Xuân Đông ...

Thông báo về việc yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang thoát nước tại tổ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20

Ngày đăng 06/04/2016 | 09:43  | Lượt xem: 473
Ngày 06/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 91/TB-UBND về việc yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang thoát nước tại tổ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 ...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 04/04/2016 | 09:41  | Lượt xem: 269
Ngày 04/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 90/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Như Thanh

Ngày đăng 01/04/2016 | 09:38  | Lượt xem: 268
Ngày 01/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 87/TB-UBND về việc  công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Như Thanh .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Pham Lan Phương

Ngày đăng 01/04/2016 | 09:33  | Lượt xem: 276
Ngày 01/4/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 86/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Pham Lan Phương .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 29/03/2016 | 09:29  | Lượt xem: 272
Ngày 29/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 83/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Trần Trọng Khanh và bà Trần Kim Yến

Ngày đăng 29/03/2016 | 09:26  | Lượt xem: 229
Ngày 29/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 82/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Trần Trọng Khanh và bà Trần Kim Yến .  Chi tiết xem   ...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa hộ gia đình ông Lê Xuân Tài

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:24  | Lượt xem: 266
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 81/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa hộ gia đình ông Lê Xuân Tài .  Chi tiết xem   tại đây .

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Đinh Thị Thu Hương và ông Tô Hiệu

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:22  | Lượt xem: 249
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 80/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Đinh Thị Thu Hương và ông Tô Hiệu .  Chi tiết xem   ...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Mông Khánh Ly

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:20  | Lượt xem: 241
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 79/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa bà Mông Khánh Ly .  Chi tiết xem   tại đây .

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 25, tờ bản đồ 01 tại tổ 20 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:16  | Lượt xem: 275
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 78/TB-UBND về việc   công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 25, tờ bản đồ...

Thông báo về việc công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính có thửa đất số 22, tờ bản đồ 01, tổ 20 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 28/03/2016 | 09:14  | Lượt xem: 271
Ngày 28/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 77/TB-UBND về việc   công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tý và ông Lê Đức Chính  có thửa đất số 22, tờ...

Thông báo về việc kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 11/03/2016 | 09:11  | Lượt xem: 301
Ngày 11/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 64/TB-UBND về việc   kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ...

Thông báo về kế hoạch tổ chức, bảo vệ thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ô đất quy hoạch ký hiệu A1-1/TH và A1-1/THCS thuộc phường Ngọc Thụy để chuẩn bị dự án xây dựng trường Pháp Alexandre Yersin

Ngày đăng 11/03/2016 | 09:07  | Lượt xem: 268
Ngày 11/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 63/TB-UBND về kế hoạch tổ chức, bảo vệ thi công thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ô đất quy hoạch ký hiệu A1-1/TH và A1-1/THCS thuộc...

Thông báo về việc thu dọn công trình, thu hoạch cây cối hoa màu trên diện tích đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ

Ngày đăng 02/03/2016 | 09:04  | Lượt xem: 437
Ngày 02/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 58/TB-UBND về việc  thu dọn công trình, thu hoạch cây cối hoa màu trên diện tích đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ ...

Thông báo công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Văn Tân và bà Nguyễn Thị Minh Hằng

Ngày đăng 01/03/2016 | 04:32  | Lượt xem: 251
Ngày 01/3/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 55/TB-UBND về việc   công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Văn Tân và bà Nguyễn Thị Minh Hằng .  Chi tiết xem   ...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 26/02/2016 | 04:29  | Lượt xem: 242
Ngày 26/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 51/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Phan Duy Định

Ngày đăng 18/02/2016 | 04:27  | Lượt xem: 235
Ngày 18/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 45/TB-UBND về việc  công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Phan Duy Định .  Chi tiết xem   tại đây. 

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến phương án dự thảo bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học khu Gia Thượng

Ngày đăng 04/02/2016 | 04:22  | Lượt xem: 251
Ngày 04/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 43/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến phương án dự thảo bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 04/02/2016 | 04:20  | Lượt xem: 254
Ngày 04/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 42/TB-UBND về việc  công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp GCNQSD đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Nguyễn Huy Tôn

Ngày đăng 02/02/2016 | 04:18  | Lượt xem: 261
Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 41/TB-UBND về việc  công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Nguyễn Huy Tôn .  Chi tiết xem   tại đây.  ...

Thông báo về việc công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Dương Văn Nơ

Ngày đăng 02/02/2016 | 04:09  | Lượt xem: 262
Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 40/TB-UBND về việc  công khai hồ sơ xin chuyển mục đích của ông Dương Văn Nơ .  Chi tiết xem  tại đây. 

Thông báo về việc công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 04 ngôi mộ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê suông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m tại phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 02/02/2016 | 04:01  | Lượt xem: 256
Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 39/TB-UBND về việc  công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 04 ngôi mộ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án...

Thông báo công khai Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Oanh thuộc dự án GPMB ô quy hoạch A1-2/NO4, A1-2/NO5 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 02/02/2016 | 03:58  | Lượt xem: 282
Ngày 02/02/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 38/TB-UBND về việc  công khai Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND quận Long Biên v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ...

Thông báo về việc công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ngày đăng 27/01/2016 | 11:00  | Lượt xem: 337
Ngày 27/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 35/TB-UBND về việc   công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng...

Thông báo về việc thu tiền thuê đất năm 2015 đối với công ty cổ phần khai thác chợ Long Bie

Ngày đăng 27/01/2016 | 10:04  | Lượt xem: 254
Ngày 27/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 34/TB-UBND về việc  thu tiền thuê đất năm 2015 đối với công ty cổ phần khai thác chợ Long Biên .  Chi tiết xem   tại...

Thông báo về việc công khai hộ nợ động thuế ngoài quốc doanh năm 2015

Ngày đăng 19/01/2016 | 08:52  | Lượt xem: 283
Ngày 19/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số  31/TB-UBND về việc   công khai hộ nợ động thuế ngoài quốc doanh năm 2015 .  Chi tiết xem tại đây . 

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 18/01/2016 | 08:48  | Lượt xem: 278
Ngày 18/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số  27/TB-UBND về việc  treo cờ Tổ quốc   .  Chi tiết xem tại đây.  

Thông báo công khai QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt, phương án BT, HT các hộ có đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cách ngang 40m tại phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 14/01/2016 | 04:43  | Lượt xem: 288
Ngày 14/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 25/TB-UBND về việc  thông báo công khai quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt, phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ có đất...

Thông báo Công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày đăng 14/01/2016 | 09:44  | Lượt xem: 246
Ngày 11/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 20/TB-UBND về việc Thông báo Công khai danh sách các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất,...

Thông báo công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hoàng Thế Vinh và bà Đặng Thị Nhàn

Ngày đăng 14/01/2016 | 09:27  | Lượt xem: 262
Ngày 11/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 14/TB-UBND về việc Thông báo công khai hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hoàng Thế Vinh và bà Đặng Thị Nhàn  Chi...

Thông báo công khai dự thảo, phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m tại phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 13/01/2016 | 05:01  | Lượt xem: 259
Ngày 13/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 22/TB-UBND về việc  công khai dự thảo, phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất thực hiện...

Thông báo tình hình sâu bênh hại trên rau và biện phát phòng trừ

Ngày đăng 13/01/2016 | 03:15  | Lượt xem: 260
Ngày 13/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 23/TB-UBND về việc  tình hình sâu bênh hại trên rau và biện phát phòng trừ .  Chi tiết xem  tại đây 

Thông báo công khai Quyết định số 10635/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án HT đối với một đơn vị trong phạm vi GPMB: Tạo quỹ đất sạch trong ô quy hoạch A1-2NO4 và A1-2NO5 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 08/01/2016 | 05:05  | Lượt xem: 266
  Ngày 08/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 09/TB-UBND về việc  công khai Quyết định số 10635/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt...

Thông báo về việc xác định hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến ngôi mộ tại Xứ Đồng Gia Thượng nằm sát trường mầm non Ngọc Thụy , tổ 17 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 08/01/2016 | 03:08  | Lượt xem: 303
Ngày 08/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 10/TB-UBND về việc  xác định hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến ngôi mộ tại Xứ Đồng Gia Thượng nằm sát trường mầm non Ngọc Thụy , tổ...

Thông báo về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 01 năm 2016

Ngày đăng 07/01/2016 | 05:45  | Lượt xem: 251
  Ngày 07/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 05/TB-UBND về việc  công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 01 năm 2016 .  Chi tiết xem tại...

Thông báo công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Nguyễn Đức Thái và bà Lê Thị Kim Oanh

Ngày đăng 07/01/2016 | 05:22  | Lượt xem: 232
Ngày 07/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 04/TB-UBND về việc Thông báo Công khai  hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Nguyễn Đức Thái và bà Lê Thị Kim Oanh.   Chi...

Thông báo về việc nghỉ tiếp nhận hồ sơ hành chính

Ngày đăng 07/01/2016 | 03:04  | Lượt xem: 263
Ngày 07/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 07/TB-UBND về việc  nghỉ tiếp nhận hồ sơ hành chính   .  Chi tiết xem tại đây.  

Thông báo công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Xuân Tài

Ngày đăng 07/01/2016 | 02:53  | Lượt xem: 289
Ngày 07/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 06/TB-UBND về việc Thông báo Công khai hồ sơ xin chuyển mục đích cùa ông Lê Xuân Tài .  Chi tiết xem  tại đây .  

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Ngày đăng 06/01/2016 | 05:43  | Lượt xem: 280
Ngày 06/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 03/TB-UBND về việc  giới thiệu chức danh và chữ ký.   Chi tiết xem tại đây 

Thông báo về việc niêm yết công khai các Nghị quyết được HĐND phường Ngọc Thụy khóa II nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua tại kỳ họp thứ XI

Ngày đăng 04/01/2016 | 05:35  | Lượt xem: 321
Ngày 04/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 01/TB-UBND về việc  niêm yết công khai các Nghị quyết được HĐND phường Ngọc Thụy khóa II nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua tại kỳ họp thứ XI...

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Ngày đăng 04/01/2016 | 03:26  | Lượt xem: 395
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2015 và thay thế các Quyết định: số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và số 94/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội Một số quy...

Thông báo v/v công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Trọng Chi

Ngày đăng 25/12/2015 | 03:11  | Lượt xem: 254
Ngày 24/12/2015, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 592/TB-UBND về việc Thông báo công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Trọng Chi.  Chi tiết xem tại đây...

Thông báo: về việc tạm ngừng cấp điện ngày 07/12/2015

Ngày đăng 06/12/2015 | 04:59  | Lượt xem: 142
Tại các Tổ dân phố: 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17.

Thông báo: về việc tạm ngừng cấp điện ngày 19/11/2015

Ngày đăng 17/11/2015 | 07:58  | Lượt xem: 166
Thông báo: về việc tạm ngừng cấp điện.