Thông báo

Treo cờ Tổ quốc
Ngày đăng 15/01/2021 | 09:09  | Lượt xem: 171

Ngày 14/01/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Thông báo số 71/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.