Thông báo

Một số Nghị định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ giữa 8/2016
Ngày đăng 19/08/2016 | 11:03  | Lượt xem: 362

Một số Nghị định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ giữa 8/2016, đó là:

1. Hướng dẫn rõ về thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh

Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 12/8/2016), tổ chức sản xuất kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.

- Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp.

- Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.
 

2. Thêm đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Theo đó, đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu:

Đang trong thời gian tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Biện pháp này sẽ được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Thời hiệu để áp dụng biện pháp là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

3. Đã có Nghị định điều chỉnh hoạt động nhiếp ảnh

Từ ngày 15/8/2016, Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó có các nội dung đáng chú ý như:

- Nhà nước sẽ có các chính sách hỗ trợ, đầu tư và khuyến khích hoạt động nhiếp ảnh; đặc biệt là khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động nhiếp ảnh.

- Quy định các hành vi mà tổ chức, cá nhân không được thực hiện khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh, đơn cử như:

+ Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

+ Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

- Quy định thủ tục cấp giấy phép triển lãm khi tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam và đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm.