Thông báo

Thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 23/02/2021 | 11:37  | Lượt xem: 151

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hồi đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện văn bản số 16/UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về việc thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử quận Long Biên đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo các đơn vị Phòng Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND quận và UBND các phường thực hiện thông báo công khai về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026  với các nội dung sau:

1. Nội dung thông báo

a) Về mẫu hồ sơ

- Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hồi đồng Bầu cử Quốc gia  được đăng tải trên:

+ Cổng thông tin điện tử của Quốc hội mục Hội đồng bầu cử Quốc gia;

+ Trang web của Sở Nội vụ Hà Nội mục Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (http://longbien.gov.vn) mục bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoặc có thể nhận mẫu hồ sơ tại cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đối với trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố); cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử quận Long Biên (phòng Nội vụ quận Long Biên đối với trường hợp ứng cử đại biểu HĐND quận).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, Số 18b, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội)

 - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử quận Long Biên, Số 1, phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (phòng Nội vụ quận Long Biên).

c) Thời gian nhận hồ sơ

 - Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/3/2021.

- Riêng thứ bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021 Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và Ủy ban bầu cử quận Long Biên sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

2. Thời gian, hình thức thông báo

- Thông báo công khai thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử quận, Cổng thông tin điện tử 14 phường;

- Phát sóng thường xuyên trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 20 tháng 02 năm 2021 đến 22 tháng 02 năm 2021 trên đài truyền thanh 14 phường, thực hiện thông báo 03 lần/ngày.

Để kịp thời đưa tin, thông tin tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đề nghị Ban Tuyên giáo quận ủy chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị mở chuyên mục về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng/Trang thông tin của quận, phường, đơn vị.

Ủy ban bầu cử quận Long Biên đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây