Thông báo

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 24/02/2021 | 09:08  | Lượt xem: 648

Ngày 04/02/2021, Đảng ủy phường Ngọc Thụy ban hành Nghị quyết số 35 - NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Ngọc Thụy

Xem chi tiết văn bản tại đây