Thông báo

Nhân viên thú y cấp xã, phường phải có trình độ từ trung cấp trở lên
Ngày đăng 10/10/2016 | 15:05  | Lượt xem: 375

Ngày 05/8/2016, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn. Theo đó, nhân viên thú xã phải có tiêu chuẩn trình độ như sau:

- Trình độ đào tạo

+ Có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: Thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản;

+ Có trình độ sơ cấp trở lên một trong các chuyên ngành quy định tại điểm a khoản này đối với địa bàn cấp xã thuộc khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Hiểu biết và chấp hành các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan;

+ Nắm bắt và đánh giá được tình hình phát triển chăn nuôi động vật, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý;

+ Có kiến thức nhận biết dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý;

+ Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thú y;

+ Có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện quy định pháp luật về thú y;

+ Có ý thức trách nhiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

+ Hằng năm, được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Bảo đảm độ tuổi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, nhân viên thú y xã đã được tuyển dụng phải có trình độ đào tạo theo quy định trên

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2016