Thông báo

Hướng dẫn công tác tổ chức đào tạo viên chức
Ngày đăng 10/10/2016 | 15:12  | Lượt xem: 368

Ngày 16/9/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4369/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư 19/2014/TT-BNV về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Theo đó, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức:

- Chương trình bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;

- Chương trình bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các chương trình bồi dưỡng viên chức khác do cấp có thẩm quyền giao.

Đối với trường hợp bộ, ngành, địa phương không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thích hợp để giao nhiệm vụ thì phải phản ánh về Bộ Nội vụ để được xem xét giải quyết.

Ngoài ra, Công văn 4369/BNV-ĐT  cũng hướng dẫn và làm rõ thêm việc tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho viên chức.

(Theo Thuvienphapluat.com)