Thông báo

Điều chỉnh một số mẫu hộ tịch tại Thông tư 15/2015/TT-BTP
Ngày đăng 10/10/2016 | 15:16  | Lượt xem: 1038

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn 1288/HTQTCT-HT về việc điều chỉnh một số một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP

Theo đó, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và hạn chế các lỗi kỹ thuật hoặc sai sót, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉnh sửa một số biểu mẫu hộ tịch, trong đó nổi bật là:

- Tờ khai đăng ký khai sinh;

- Trích lục khai sinh (bản sao);

- Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh;

- Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính);

- Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao);

- Trích lục kết hôn (bản sao);

- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Tờ khai yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch;

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh;

- Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Xem chi tiết các biểu mẫu tại Công văn 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016.

(Theo Thuvienphapluat.com)