Thông báo

Thông báo tuyển trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc tại Làng trẻ em Birla Hà Nội
Ngày đăng 09/05/2018 | 15:27  | Lượt xem: 285

Phòng Lao động TBXH quận nhận được công văn số: 19/LTE ngày 14/3/2018 của Làng trẻ em Birla về việc tuyển trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Làng trẻ em Birla Hà Nội năm 2018. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường tuyên truyền rộng rãi để nhân dân nắm bắt được thông tin về việc tuyển trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em Birla Hà Nội năm 2018.

Thông tin chi tiết. Tải tại đây.