Thông báo

Thông báo chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức - Đợt 2/2018
Ngày đăng 09/05/2018 | 15:30  | Lượt xem: 590

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được Công văn số 1039/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/4/2018 của Sở Lao động TB&XH Thành phố Hà Nội về việc thông báo chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng - Đợt 2/2018. Phòng Lao động TB&XH quận đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường thông báo rộng rãi để người lao động có nhu cầu biết, tham gia ứng tuyển. (có các thông tin chi tiết gửi kèm)

Thông tin chi tiết. Tải tại đây.