Thông báo

Bình đồ Dự án cống hóa mương Gia Quất
Ngày đăng 08/10/2019 | 14:23  | Lượt xem: 795

UBND phường công khai Bình đồ Dự án cống hóa mương Gia Quất để các cơ quan, đơn vị, người dân được biết. Chi tiết tại đây