Thông báo

Thông báo về việc thu tiền thuê đất năm 2015 đối với công ty cổ phần khai thác chợ Long Bie
Ngày đăng 27/01/2016 | 10:04  | Lượt xem: 311

Ngày 27/01/2016, UBND phường Ngọc Thụy ra Thông báo số 34/TB-UBND về việc thu tiền thuê đất năm 2015 đối với công ty cổ phần khai thác chợ Long Biên.  Chi tiết xem tại đây.